خانه فیل‌ها

شمار نشریه : 175

اگر طراحی خانه یک چالش است ، پس آن چالش را در طراحی خانه‌ای برای فیل‌ها تصور کنید. همکاران فاستر بر این موضوع فائق آمدند و در حال حاضر "خانه فیل" در باغ‌وحش کپنهاگ-دانمارک-برای گروهی از فیل های هندی ، در حال اتمام است. این فضا با گنبدهای شیشه‌ای لعاب‌دار و سبک پوشانده شده که فضاهای محوطه را با یک ارتباط بصری قوی با آسمان، متصل کرده و الگوهای نور روز را تغییر می‌دهد.

فیل‌ها می‌توانند در اینجا یا بیرون در مجاورت چراگاه‌ها جمع شوند. تراس های بازدیدکنندگان در اطراف گنبد خارجی اجرا شده ، درحالی‌که رمپِ تفریحگاه به سمت پایین و به فضای آموزشی می‌رسد. موانع بین حیوانات و بازدیدکنندگان بااحتیاط هستند و دیوارهای چراگاه در استخرهای بلند و باریک پنهان‌شده، به‌طوری که نزدیکی بازدیدکنندگان در رویارویی با فیل‌ها به‌عنوان یک شگفتی دیگر در چشم‌انداز رمانتیک پارک است.