هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   175   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

احیای گرند سنترال

یکی از سامانمندترین فضاهای شهری نیویورک " ترمینال گرند سنترال" می‌باشد که این بار به گونه‌ای متفاوت میزبان بازدیدکنندگان زیادی است.ساختمان در اصل برای همه زیرساخت های مرتبط و چشم اندازهای پیرامون مناطق پرازدحام مفهوم‌پردازی و طراحی شده است.فاستر و همکاران برای احیا و بهنگام کردن فضای عمومی در بهبود ساختار‌های بسیار موقر شهری گمارده شده‌اند. سالن اصلی که به شکل معمول پنهان شده بود, در اینجا در تردد انبوه جمعیت و در امتداد به هم رساندن پیاده‌روها و کریدورهایی که روی سطح زمین شکل یافتند, گشوده شده است.محدود کردن پیاده‌روها, عابران و محیط را همبند و با هم درگیر کرده و باعث کاهش ترافیک ناشی از ازدیاد خودروها خواهد شد. گالری های فرعی کوچک تر در پیرامون ترمینال جای گرفته‌اند. قرارگیری آنها در یک بافت مناسب شهری, فضایی اضافی برای رویدادهای بزرگ تر را ممکن می‌سازد. تزریق درخت‌ها و کافه‌های خیابانی یک شخصیت جدید به این منطقه اعطا کرده است.