هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   175   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

باز تولید فروم در یک زاغه‌نشین

جین کارلو مزنتی ،معمار کلمبیایی تصاویری از فضای bosque de la esperanza را به اشتراک گذاشته است. این تصاویر از یک حیاط ورزش در هوای باز و پلازای عمومی در بیغوله "آلتوس دکازیوکا "کلمبیا می‌باشد. خصیصه اصلی این حیاط یک سازه سایبانی با ابعادی حدود 700 مترمربع, که از یک حجم دوازده‌وجهی پیش‌ساخته تشکیل شده است. طراحی همچون شاخه درختان در مقابل پس زمینه خاموش و کسل‌کننده زیستگاه زاغه‌نشینان تبیین یافته است. سایبان در یک سایت شیب‌دار سرهم‌بندی شده و بر اساس یک سازه چند عملکردی مبتنی بر مجموعه‌ای از پایه‌های فلزی در گره‌های زاویه‌دار متعدد رشد یافته‌اند. این فضای ظریف و صنعتی نمایشگر یک هویت متمایز بصری در محله می‌باشد و از هر مسافتی با توجه به موقعیت دید قابل رویت است. شبکه فولادی اطراف حجم دوازده‌وجهی بسط پیچشی یافته و حالت متخلخل و سبکی از سایه‌بان ارائه می‌دهد. سایه‌بان به‌عنوان یک پلازای عمومی و نقطه اتصالی برای ساکنین این منطقه می‌باشد. سازه سایه‌بان بر روی بتن زمین بازی معلق مانده و توانسته میزبان انواع ورزش‌ها و فعالیت‌ها باشد. پرداخت طراحی تهویه مناسب فضا را حفظ کرده و آشکارا با زندگی خیابانی مجاور ارتباط برقرار می‌کند. در شب لامپ های مصنوع بر سازه سایبان اضافه می‌شود و اجازه می‌دهد سایه‌بان و سازه زیر آن بدرخشد. نهایتاً طراحی در قامت یک فروم دعوت‌کننده عموم در محله عمل کرده است.