هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   175   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نمره آمادگی ایرانی‌ها

مشاور معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سرپرست واحد مدیریت و کاهش خطر بلایای این وزارتخانه گفت: براساس مطالعات انجام شده، سطح آمادگی خانوارهای ایرانی در برابر بلایای طبیعی از جمله زلزله از 100، هشت است.

علی اردلان افزود: این درحالی است که به دلیل حادثه خیز بودن ایران، تک تک خانوارهای ایرانی باید برای وقوع این حوادث آماده باشند و برنامه های آموزشی به داخل خانه ها نفوذ کند.

وی از آغاز برنامه های آموزش خانوار در برابر بلایای طبیعی در کشور خبر داد و خاطرنشان کرد: برنامه های آموزشی خانوار به صورت آزمایشی در 10 استان کشور (هراستان یک شهرستان) از جمله تهران، گلستان، کرمان، لرستان، خراسان جنوبی، زنجان و مرکزی در حال اجرا است.

سرپرست واحد مدیریت و کاهش خطر بلایای وزارت بهداشت، تصریح کرد: آماده نبودن خانوارها در برابر بلایای طبیعی به معنای آماده نبودن سازمان های پاسخگو نیست چراکه سازمان هایی مانند سازمان مدیریت بحران، هلال احمر، آتش نشانی، پلیس و وزارت بهداشت نسبتا در برابر این بلایا آماده هستند.