هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   175   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

اختصاص 200 میلیارد ریال جهت تأمین آب شهر پرند

به منظور افزایش ظرفیت تأمین آب شهر جدید پرند مبلغ 200 میلیارد ریال از محل اعتبارات یارانه های بخش مسکن  به آب و فاضلاب استان تهران اختصاص یافت.
در راستای تأمین هزینه های انتقال و اجرای پروژه های زیر ساختی جهت افزايش  تأمین آب شهر جدید پرند از سقف 300 ليتر در ثانيه به 600 ليتر در ثانيه، تفاهم نامه ای بین وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی شرکت عمران شهرهای جدید کشور و وزارت نیرو به نمایندگی شرکت آب و فاضلاب استان تهران منعقد گردید.
طبق تفاهم نامه فوق مقرر گرديد همزمان  با پيشرفت عمليات اجرايي  تعيين شده  شامل حفر و تجهيز 20 حلقه چاه، اجراي خط انتقال به طول 25 كيلومتر و تكميل مخازن نيمه تمام و در حال ساخت شهر جديد پرند به تعداد 5 باب مخزن به ظرفيت 25000 متر مكعب، مبلغ 200 ميليارد ريال به شركت  آب و فاضلاب جنوب غرب پرداخت گردد.