اختصاص 200 میلیارد ریال جهت تأمین آب شهر پرند

شمار نشریه : 175

به منظور افزایش ظرفیت تأمین آب شهر جدید پرند مبلغ 200 میلیارد ریال از محل اعتبارات یارانه های بخش مسکن  به آب و فاضلاب استان تهران اختصاص یافت.
در راستای تأمین هزینه های انتقال و اجرای پروژه های زیر ساختی جهت افزايش  تأمین آب شهر جدید پرند از سقف 300 ليتر در ثانيه به 600 ليتر در ثانيه، تفاهم نامه ای بین وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی شرکت عمران شهرهای جدید کشور و وزارت نیرو به نمایندگی شرکت آب و فاضلاب استان تهران منعقد گردید.
طبق تفاهم نامه فوق مقرر گرديد همزمان  با پيشرفت عمليات اجرايي  تعيين شده  شامل حفر و تجهيز 20 حلقه چاه، اجراي خط انتقال به طول 25 كيلومتر و تكميل مخازن نيمه تمام و در حال ساخت شهر جديد پرند به تعداد 5 باب مخزن به ظرفيت 25000 متر مكعب، مبلغ 200 ميليارد ريال به شركت  آب و فاضلاب جنوب غرب پرداخت گردد.