هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   175   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بانک ،مسکن ، فرابورس

گروه بازار ساختمان: زمانی که بانکی با محوریت مسکن در بازار سرمایه وارد می‌شود کم سلیقگی است که از کنار آن به‌راحتی گذر کرد و در حد خبرهایی کوتاه به آن اشاره‌ای نداشت. گروه سرمایه‌گذاری بانک مسکن به‌عنوان چهلمین شرکت هشتاد و پنجمین نماد معاملاتی با سرمایه 1200میلیارد ریال در بازار اول فرابورس درج شد. در بازار ابزار های نوین مالی، معامله 298 هزار و 560 ورقه بیشترین حجم معاملات را کسب کرد و پس از آن دادوستد 150هزار ورقه اجاره مپنا و 60 هزار و 90برگه اوراق اجاره چادرملو به ترتیب در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

گروه ساختمان نیز اخیراً بر بازار مسکن ‌و نیز بازار سرمایه موثر واقع‌شده و فروش کل سهام شرکت «عمران و مسکن‌سازان ایران» موجب شد تا پیش‌بینی درآمد هر سهم شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران در دی ماه 92 با 66 درصد افزایش به 269 ریال برسد. شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران پیش‌بینی سود هر سهم شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به 31 شهریورماه 93 را در مردادماه امسال مبلغ 163 ریال، در شهریورماه مبلغ 162 ریال و در دی ماه سال جاری مبلغ 269 ریال اعلام کرده است.

این شرکت دلیل تعدیل پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی 93 را فروش کل سهام شرکت «عمران و مسکن‌سازان ایران» با مالکیت حدود 41 درصد و سهام شرکت «عمران و توسعه فارس» حدود 33/12درصد و نیز حدود 7/2درصد از سهام شرکت «نوسازی و ساختمان تهران» اعلام کرده است.

نماد«وساخت» پیش‌بینی سود هر سهم شرکت اصلی را برای سال مالی92 مبلغ 150 ریال و در آخرین پیش‌بینی مبلغ 151 ریال اعلام کرده بود که مطابق صورت‌های مالی حسابرسی نشده، مبلغ 137 ریال سود به ازای هر سهم محقق شده است. این شرکت همچنین پیش‌بینی سود هر سهم تلفیقی سال مالی 92 را مبلغ 602 ریال اعلام کرده بود که مطابق صورت های مالی تلفیقی حسابرسی نشده، مبلغ 320 ریال محقق شده است.