هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   175   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تشكيل كميته ارتقاي ايمني گود‌برداري

رئيس مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي در مورد سپردن وظايف دفتر مقررات ملي ساختمان وزارت راه و شهرسازي به مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي گفت: دفتر مقررات ملي ساختمان حذف نمي‌شود، بلكه وظيفه تدوين و تدارك پشتيباني مقررات ملي ساختمان از سوي وزير به مركز سپرده مي‌شود.

محمد شكرچي زاده در گفتگو با خبرنگار پيام ساختمان با بيان اين مطلب، افزود: اين موضوع در ابتدا هم جزو وظايف اوليه مركز بوده اما مدتي اين وظيفه به ستاد وزارت راه و شهرسازی رفت و الان با توجه شرايط خوب مركز ازنظر امكانات و ارتباط با دانشگاه‌ها و صنعت ساختمان ، مجدداً وظيفه تدوين و تدارك پشتيباني مقررات ملي ساختمان به مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي سپرده شد،اما قطعاً مقررات ملي ساختمان نيازمند برخي اصلاحات و تجدیدنظر است.

وي در پاسخ به سؤال خبرنگار ما در مورد تعدد آیین‌نامه‌های گود‌برداري در كشور هم گفت: اخیراً وزير محترم راه و شهرسازی مأموریتی را در رابطه با ارتقاي سطح ايمني گود‌برداري در كلان‌شهر‌ها و به‌ویژه تهران بر عهده مركز گذاشته‌اند و مقررشده تا كميته‌اي تشكيل شود و در آن تعيين صلاحيت شركت‌هايي كه كار گود‌برداري را انجام مي‌دهند، مشخص گردد و همچنين آيين‌نامه‌هاي موجود مورد ارزيابي قرار گيرند.