هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   175   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بی‌عدالتی در شهر فریاد می‌زند

وزیر راه و شهرسازی گفت:‌ جامعه به‌صورت دو قطبی شده است و فاصله قیمت خانه از جنوب تا شمال شهر تهران حداقل 10 برابر فاصله دارد و این بی‌عدالتی در شهر فریاد می‌زند.

عباس آخوندی در نشست هم‌اندیشی اساتید معماری و شهرسازی با بیان این‌که ما برای عدالت و انقلاب فرهنگی انقلاب کرده‌ایم، اظهار کرد: نباید به توسعه‌ فقر شهری بی‌توجه باشیم.

وی در این نشست که با رویکرد معماری - شهرسازی و حقوق شهروندی برگزار شد، پایان نگاه کالبدی بر مسائل شهرسازی را خواستار شد.

آخوندی افزود: مدت‌ها بر موضوع کالبد شهری و شهرسازی فکر کرده‌ام و آنچه بیش از هر چیز موثر بوده تأثیر شهروندان بر شهر و تأثیر شهر بر شهروندان است که در حال حاضر مشخص نیست کدام یک رخ داده است.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به طرح‌های جامع و تفصیلی در کشور و تراکم ساختمان و جمعیت که عمدتاً در کالبد شهر موثر است، گفت: باگذشت زمان متوجه شدم کالبد شهر نیاز به سازمان اجتماعی و شهروند نگری دارد.

به گفته‌ وی در تمام فرآیند‌های تصویب طرح‌های شهری اعم از منطقه‌ای و ناحیه‌ای، جامع و تفصیلی، نگاه فنی وجود داشته و لازم است نگاه بروکراتیک نیز در این میان وجود داشته باشد.