صندوق های املاک به جای فروش مسکن مهر

شمار نشریه : 174

برای مدت های بسیار بازار املاک تجاری کشش بسیاری داشت هم برای عرضه و تقاضا و هم در جهت تامین مالی طرح های عمرانی پیرامونش. طبعا تقاضای منجر به معامله نیز در این بازار دیده می شد اما رکود فراگیر امسال موجب شد املاک تجاری یا به دلیل اشباع یا به خاطر ترس از عدم بازدهی، جذابیت خود را از دست دهند. اگر این سخن که برخی کارشناسان نزدیک به مقامات مسکنی کشور بر آن تاکید دارند صحیح باشد چگونه است که مجتمع های بزرگ تجاری در سراسر کشور ساخته می شود و روز به روز بر تعداد، تنوع وگستردگی آنها افزوده می شود. اگر هم این سخن صحیح نیست چرا برای تامین مالی بسیاری از پروژه های مسکن از این آیتم بهره گرفته نشود! نه تنها مسکن اجتماعی در آینده که مسکن مهر در همین روزها می تواند از بازار املاک تجاری استفاده کنند. شاید این روش بسیار بهتر از این باشد که اجازه داده شود طرح هایی که برای دور زدن بازار مسکن ساخته شده در بازار ازاد عرضه شود. اگر فروش مسکن مهر اقدامی درست است چرا این با دور زدن روند طبیعی بازار ، فشار شدیدی بر اقتصاد سودازده و تحت تحریم ایران اعمال شد. حال آنکه می توان از روش های نوین مانند صندوق های املاک و مستغلات برای طرح تقاضا در پروژه های ساخته شده مسکن مهر استفاده کرد.