هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   174   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

لایحه اصلاح قانون تعاون بررسی شد

در دومین نشست مشترک فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی با تعاونگران که در محل اتاق تعاون ایران برگزار شد برخی از مواد لایحه اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.«داریوش پاک بین» در نشست فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی با روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق تعاون ایران، تعدادی از دبیران اتاق های تعاون کشور و نیز برخی از مدیران عامل اتحادیه‌های کشوری گفت: در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه بعدی آن با الحاق موادی به آن با توجه به اینکه دولت نیز در این زمینه لایحه خود را ارائه کرده است، تعدادی از نمایندگان درخواست کردند که این طرح برای یک ماه مسکوت بماند.دبیرکل اتاق تعاون ایران افزود: با توجه به اینکه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی طرح مذکور را برای یک ماه مسکوت گذاشتند فرصت مناسبی برای بررسی بیشتر لایحه پیشنهادی دولت و طرح کمیسیون ویژه مجلس در خصوص اصلاح قانون تعاون پیش آمده است.پاک‌بین افزود: در نشست اول فراکسیون تعاون مجلس با برخی از فعالان حوزه تعاون طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران که توسط کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ارائه شده بود مورد بحث و بررسی قرارگرفته که نظرات تعاونگران در تمامی مواد طرح اخذ و مقرر شد ریاست محترم فراکسیون تعاون مجلس نظرات تعاونگران را در زمان بررسی اصلاح قانون در مجلس مد نظر قرار دهند.