هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   174   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

آمادگی برای تغییرات همسو

طی شش ماهه اخیر تحولات زیادی در عرصه حیات سیاسی و اجتماعی کشور ما رخ نموده است که صد البته صنایع زیربنایی و عمرانی ما نیز نمی‌تواند از این تغییرات مبرا و برکنار باشد. از جمله این تغییر و تحولات، که بالاشاره و گاه بالصراحه از فحوای سخنان مسئولان و مدیران ذی ربط شنیده یا استنباط می شود می توان به عدم تداوم ساخت مسکن مهر و مسکن ویژه، عدم استفاده از منابع دولتی در ساخت مسکن، تلاش برای پرداخت مطالبات پیمانکاران و مابه التفاوت هزینه‌کرد انبوه سازان غیر از پرداخت نقدی، تلاش برای یکپارچه سازی نظام فنی و اجرایی کشور و ضرورت اصلاح قوانین فنی و مهندسی کشور اشاره کرد. از این رو شاید مهمترین وظیفه هیئت رئیسه انجمن ها و گروه های فعال در امور زیربنایی و صنایع عمرانی کشور، به ویژه دو تشکل بزرگ انبوه سازان و نظام مهندسی کشور که از قضا به تازگی انتخاب و تعیین شده اند، این باشد که ضمن رصد دقیق تغییر و تحولات داخلی و جهانی این حوزه، زمینه را برای همسویی و هماهنگی هرچه بیشتر با این تغییرات فراهم کنند.