هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   173   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

فرمانروای بادها

این ایده عجیب و خلاقانه که از 310 تیوب استیل ساخته‌شده و در فضای باز نصب می‌گردد، با کوچک‌ترین تغییر آسمان و وزش باد صدای زوزه و آهنگ باد بلند می‌شود. این مجسمه هوشمند در پارکی در لندن قرار داده شده است.