دكان‌بازاري به نام «كميسيون ماده پنج»

شمار نشریه : 173

گروه ساخت‌وساز: عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران گفت: كميسيون ماده 5 ويراني‌هاي زيادي در فضاي كالبدي شهر تهران به وجود آورده است.

جابر نصيري، در گفتگو با خبرنگار پيام ساختمان با بيان اين مطلب كه در طول يك هفته حدود 40 تا 50 پرونده از شهر‌هاي استان تهران به كميسيون ماده 5 ارجاع داده مي‌شود، افزود: كميسيون ماده 5 قانون شوراي عالي معماري و شهرسازي صرفاً براي تغييرات طرح‌هاي تفصيلي و جامع مصوب در شهر‌ها به وجود آمده است؛ البته با اين شرط كه در كليات و چارچوب طرح آسيبي وارد نكند.

وي ادامه داد: مدير كل راه و شهرسازي استان، معاون عمراني استانداري، شهردار، نماينده جهاد كشاورزي و مدير كل ميراث فرهنگي از اعضاي اصلي و داراي حق رأی ‌كميسيون ماده 5 بوده و رئيس شوراي شهر ، نماينده نظام‌مهندسی ساختمان، مشاور طرح‌ها و ... از اعضاي بدون حق رأی هستند.

نصيري خاطرنشان كرد: در فرايند اجراي طرح‌هاي جامع و تفصيلي شهر‌ها چنانچه مشكل جزيي به وجود بيايد، بايد بر اساس قانون در كميسيون ماده 5 مورد بررسي قرار گيرد و مشكل مورد نظر بدون آسيب به اصل طرح مرتفع شود، اما متأسفانه اين موضوع تبديل به يك دکان بازار براي شهرداري شده و هر جوري كه می‌خواهند، در طرح تفصيلي اعمال‌نفوذ مي‌كنند.

عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران با بيان اينكه تغييرات ابتدا از طرف مالك مطرح مي‌شود و از طريق شهرداري به كميسيون ماده 5 ارجاع داده مي‌شود، گفت: متأسفانه بالاي 70 درصد پرونده‌ها به كليات طرح تفصيلي آسيب جدي مي‌زند به گونه‌اي كه ممكن است در نهايت طرحي باقي نماند.

وي اضافه كرد: متأسفانه در كميسيون ماده 5، نظام‌مهندسی ساختمان به‌عنوان بخش خصوصي كه وابسته به حاكميت نيست و می‌تواند در احقاق حق مردم تلاش كند، فاقد حق رأی است و به اظهارنظرش هم توجه نمي‌شود ؛ حتي در اين كميسيون‌ها تحقير هم مي‌شود.

وي گفت: امروزه مشكلات زيادي اعم از فرهنگي، اجتماعي و ... در فضاهاي شهري ما وجود دارد که يكي از اصلي‌ترين ريشه‌هاي بروز اين مشكلات مربوط به كالبد شهر است. در طرح جامع و تفصيلي بحث كالبد توسط مشاور طرح با دقت و در نظر گرفتن مسائل كارشناسي مورد توجه قرار گرفته اما كميسيون ماده پنج تمام نقشه‌ها را نقش بر آب مي‌كند. امروز فرزندان ما نياز به فضايي براي بازي كردن دارند اما متأسفانه به دليل شرایط نامساعد شهر و فقدان فضاهاي لازم، از بازي بچه‌هايمان جلوگيري مي‌كنيم. چرا كه تغييرات فضاها در كميسيون ماده پنج فضا را ناامن كرده و جاي نفس كشيدن نيست.

نصيري ادامه داد: متأسفانه اين مسئله به شهر‌هاي كوچك‌تر استان تهران هم تسري يافته است. روزي شهريار پر از باغ‌هاي زيبا بود و به نوعي ريه‌هاي تنفسي تهران به شمار مي‌رفت، اما امروز با همين مصوبات كميسيون ماده پنج باغ‌ها نابود شده و به‌جای آنها ساختمان‌ها سر برآورده‌اند.

وي در پاسخ به اين سؤال كه اصولاً وجود نماينده نظام‌مهندسی بدون حق رأی چه معنايي مي‌تواند داشته باشد، گفت: اصولاً اين كار صرفاً به خاطر گرفتن امضاء انجام مي‌شود تا بعد‌ها عنوان كنند كه نماينده نظام‌مهندسی هم حضور داشته است. بنابراين امضاي نظام‌مهندسی پاي تصميمات كميسيون ماده پنج است اما هيچ دخل و تصرفي در تصميمات ندارد.

عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران در پاسخ به این سؤال پیام ساختمان که چرا نظام‌مهندسی براي جلوگيري از خدشه‌دار كردن حرمت نظام‌مهندسی از اين كميسيون انصراف نمي‌دهد، گفت: لايحه‌اي در حال حاضر در مجلس شوراي اسلامي مطرح است كه در صورت تصويب نماينده سازمان نظام‌مهندسی ساختمان هم در كميسيون داراي حق رأی مي‌شود اما صراحتاً اعلام مي‌كنم كه با يك رأی نمي‌توان كميسيون ماده پنج را اصلاح كرد و به نظر من وضعيت را خطرناك‌تر هم خواهد كرد.

وي پيشنهاد داد: وزارت راه و شهرسازي بايد فرايند كميسيون ماده پنج را مورد بازنگري قرار دهد و بخش خصوصي و نظام‌مهندسی بيشترين تأثیر را در مصوبات داشته باشد، بنابراين حاكميت بايد در اقليت باشد.

نصیری در مورد نحوه اصلاح اين قانون گفت: وزارت راه و شهرسازي بايد براي تغيير اين كميسيون از نظر نظام‌مهندسی و بخش خصوصي استفاده كند تا وضعيت بدتر نشود. البته ما در اين زمينه با جناب آقاي حناچي، معاونت معماري و شهرسازي وزارت راه و شهرسازي هم صحبت كرديم و ايشان عنوان كردند كه در حال بازنگري فرايند تصويب پرونده‌ها در كميسيون ماده پنج هستند.

وي خاطرنشان كرد: تا زماني كه كميسيون ماده پنج به همين منوال كارش را ادامه مي‌دهد، وضعيت طرح تفصيلي و شهر تهران به‌مراتب بدتر از گذشته خواهد شد.