ضرورت نگاه نقادانه به نمايشگاه راه و شهرسازي

شمار نشریه : 173

گروه ساخت ‌و ساز: رئيس مركز تحقيقات راه ، مسكن و شهرسازي گفت: نمايشگاه بستري برای ارائه توانمندي‌ها و قابليت‌هاي مجموعه‌هاي مختلف وزارت راه و شهرسازی است.

محمد شكرچي زاده، در مراسم افتتاحيه چهارمين نمايشگاه راه و شهرسازي در گفتگو با خبرنگار پيام ساختمان با بيان اين مطلب، افزود: اميدواريم نسبت به اين نمايشگاه ديد نقادانه‌اي وجود داشته باشد تا شركت‌كنندگان بتوانند با استفاده از نظرات نقادانه كارشناسان، خودشان را بیشتر با مطالبات آنها همسو كنند.

معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه امسال تاكيد شده مجموعه‌هاي مرتبط با وزارت راه و شهرسازي در نمايشگاه حضورداشته باشند، گفت: اميدواريم در سال آينده بخش خصوصي هم در نمايشگاه راه و شهرسازي حضور داشته باشد .

شکرچی زاده در پايان گفت: اعتقاد دارم حركت‌هاي خوبي در رابطه با استفاده از فناوري‌هاي مدرن به وجود آمده و اميدواريم صنعت ساختمان ما به سمتي حركت كند كه بتواند در نمايشگاه‌هاي بزرگ بين‌المللي حرفي براي گفتن داشته باشد.