هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   173   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

توليد،آماده جهش بزرگ

روزها می‌گذرد و بازارها همچنان در انتظار دوران رونق خود به سر مي برند. همه می‌دانند كه زماني رونق در بازارها رخي نشان مي دهد که متقاضيان با توانمندي بالا بتوانند از بازار خريد كنند و همين تقاضاي منجر به معامله، زمينه و انگیزه‌ای را براي تولیدکننده فراهم كند كه بتواند به توليد خود به‌صورت انبوه نه تنها براي بقاي خويش كه براي گسترش بازار خود اقدام كند و دقیقاً همين بالا رفتن میزان توليد است كه می‌تواند هزینه‌ها را كاهش داده و فعاليت در صنعت و بازار را اقتصادي كند.‌ حتي می‌تواند زمینه‌ای براي حضور در بازارهاي جهاني فراهم كند، اما تحقق همه این موارد به تأمین مالي بستگی دارد و تا آنجا كه به مسئولان مربوط است آنها در اين زمينه تلاش كافي داشته‌اند. اگر كمي هم صبر كنيم به‌تدریج نه تنها سرمایه‌های داخل كه پول هاي نااميد از بازارهاي ديگر نیز به بخش توليد و فعاليت هاي مولد اقتصادي كشور يورش می‌آورد. کافی است نگاهي به بازارهاي موازي مانند ارز و طلا داشته باشيم كه در ده روز گذشته كاهش و ثبات قيمت را تجربه کرده‌اند. روندي كه دو نكته را اثبات می‌کند؛ اول اینکه دوران فعاليت هاي غير مولد و سفته‌بازی با طلا و ارز و مسكن گذشته است و دوم اینكه وقتي همه منتظرند تا قيمت ها كاهش يابد خود از آن حكايت دارد كه اگر متقاضيان مصرف توانمند شوند، تولید آماده يك جهش بزرگ است.