هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   173   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بخش خصوصي پررنگ است

وزارت راه و شهرسازي بستر بسيار مناسبي براي توسعه بخش خصوصي و حرفه‌اي شدن و صدور خدمات فني و مهندسي فراهم كرده است.

سخنگوي حزب مردم‌سالاری در گفتگو با خبرنگار پيام ساختمان گفت: مجموعه وزارت راه و شهرسازي مي‌تواند ظرفيت‌هايي را در كشور ايجاد كند كه بخش خصوصي علاوه بر پاسخگويي به نيازهاي كشور، در بخش صادرات خدمات فني و مهندسي هم موفق باشد.

میرزا بابا مطهري‌نژاد كه در چهارمين نمايشگاه راه و شهرسازي حضور يافته بود، اظهار داشت: از جمله ويژگي‌هاي نمايشگاه امسال در مقايسه با سال‌هاي گذشته پررنگ شدن بخش خصوصي است و بخش دولتي به‌عنوان سیاست‌گذار در نمايشگاه حضور دارد. در واقع پيام نمايشگاه اين است كه دولت جديد تلاش دارد نقش بخش خصوصي را در بخش مسكن و شهرسازي بيشتر كند.

وي گفت: به نظر من وزارت راه و شهرسازي به خاطر مسكن مهر با يك چالش اجتماعي مواجه است و به يك دوره زماني نياز دارد تا به اهداف مورد نظر خود دست يابد. دولت احساس كرده تا طرح جايگزين را پيدا نكند، حرف جديدي در اين بخش ندارد.

مطهري‌نژاد تصريح كرد: مهم‌ترین مسئله در بخش حمل‌ونقل و مسكن، تعريف بازار سرمايه است تا بخش خصوصي در اين بازار خود را عرضه كند. اين تعريف بايد جامع و كامل بوده و پاسخگوي تمام سؤالات مردم باشد و در جامعه آرامش ايجاد كند نه اينکه تنها به نفي سياست‌هاي گذشته اكتفا نمايد.

اين فعال سياسي در پايان خاطرنشان كرد: جامعه در بخش مسكن داراي نيازهايي است كه در طبقات مختلف اجتماعي تعاريف متعددي دارد، اگر به اين موارد با ديدگاه كارشناسانه، اقتصادي و فرهنگي توجه شود قطعاً شاهد تحول جديد در اين عرصه خواهيم بود.