هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   156   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

آتش سوزی عمدی بازار تاریخی ماسوله

یک مقام مسئول در اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان گیلان از تعمدی بودن حادثه آتشسوزی در بازار تاریخی ماسوله خبر داد.

محمد تقی شعبانی گفت: عمدی بودن حادثه آتشسوزی در بخشی از بازار تاریخی ماسوله، بنا بر گزارش کارشناسی مسئولان آشکار است و بررسیهای لازم درباره مظنونان از سوی نهادهای ذیربط در دستور کار قرار دارد. مسئول امور فرهنگی و ارتباطات اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان گیلان ادامه داد: بازار ماسوله مجموعهای بالغ بر 120 واحد است که در این آتشسوزی ناگوار، 3 واحد شخصی شامل بخشی از بنای «حاجی فیض»، یک واحد تجاری نوساز و یک سازه موقت طعمه حریق شدند که کارکنان و مسئولان پایگاه و یگان حافظت میراث فرهنگی ماسوله از همان ابتدای آتشسوزی، با همکاری اهالی منطقه همه تلاش خود را برای مهار کردن آتشسوزی صرف کردند.

وی افزود: با توجه به ریخت بندی منحصر به فرد معماری و شهرسازی در این شهر تاریخی، بهرهگیری از شیوههای متداول اطفای حریق امکانپذیر نیست و اداره کل مدیریت بحران استان نیز برنامهریزی لازم را برای مواجه با موارد مشابه در دستور کار دارد.