وضعیت غیر عادی مورچه‌خورت

شمار نشریه : 172

  کاروانسرای صفوی مورچه خورت که در میان راه تهران به اصفهان قرار گرفته در وضعیت مناسبی قرار ندارد. یکی از پایه‌های این بنای دوره صفوی در حالی ریزش کرده است که بدنه آن را تبلیغات جاده‌ای پوشانده است. وضعیت کالبدی کاروانسراهای تاریخی ایران عادی نیست. اطلاع‌رسانی‌هایی که از تخریب‌های گسترده این بناها صورت می‌گیرد هنوز منتج به گردآوری برنامه‌ جهت حفظ این آثار تاریخی نشده است. «علیرضا صادقی امیری» فعال میراث‌فرهنگی دراین‌باره به خبرنگار ما می‌گوید: کاروانسرای صفوی مورچه‌خورت که به کاروانسرای «مادر شاه» شهرت دارد در تاریخ 15/8/84 به‌شماره 13657 در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد. اما این کاروانسرا که در میان‌راه تهران به اصفهان در یک جاده ترانزیتی واقع‌شده به دلیل عدم رسیدگی و حفاظت و نداشتن تابلویی جهت معرفی در شرایط نامناسبی قرار بگیرد.

صادقی امیری به مرمت‌های اخیر کاروانسرای صفوی مورچه‌خورت اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: مرمت‌های اخیر که در کاروانسرای مورچه‌خورت انجام‌گرفته غیراصولی بوده و از مصالح ناهمگون استفاده شده است. این فعال میراث‌فرهنگی معتقد است، تغییر کاربری که از مدیریت صحیح بی‌بهره باشد نه‌تنها کمکی به حفظ بنا نمی‌کند بلکه ساختار کاروانسرا را مخدوش می‌کند.