نشریه شماره   172   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

خلاقیت به خرج دهید

اگر دوست دارید لوازم خاصی داشته باشید بهترین راه این است که خودتان آنها را بسازید . لازم است در تمامی زمینه‌ها خلاقیت به خرج بدهید . برای این کار باید آموزش دکوراسیون ببینید که پس از آن بتوانید با خلاقیت خودتان دکوراسیون خاصی داشته باشید .

یکی از روش‌های ساخت شمع این است که شما هر شمعی را که ظاهر خوبی دارد، خالی کرده و داخل آن را با پارافین پر کنید . فراموش نکنید که باید قبل از ریختن پارافین حتماً فیتیله را داخل حجم گذاشته باشید . در این مورد مدلی که استفاده شده، ویژه جشن هالویین است و به این دلیل باید دارای این فرم خاص باشد ولی شما برای استفاده در منزل می‌توانید از فرم های دیگر هم استفاده کنید .

در مورد کدویی که در تصویر می‌بینید ، یک روش دیگر هم این است که شما داخل کدو را خالی کنید و درون آن را شمع بگذارید یا اصطلاحاً از گرم‌کننده استفاده کنید . در این مورد حتماً یک طرح را روی کدوی خالی کشیده و آن را از کدو جدا کنید تا نور از داخل آن بیرون بیاید و زیباتر شود .