هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   172   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

خلاقیت به خرج دهید

اگر دوست دارید لوازم خاصی داشته باشید بهترین راه این است که خودتان آنها را بسازید . لازم است در تمامی زمینه‌ها خلاقیت به خرج بدهید . برای این کار باید آموزش دکوراسیون ببینید که پس از آن بتوانید با خلاقیت خودتان دکوراسیون خاصی داشته باشید .

یکی از روش‌های ساخت شمع این است که شما هر شمعی را که ظاهر خوبی دارد، خالی کرده و داخل آن را با پارافین پر کنید . فراموش نکنید که باید قبل از ریختن پارافین حتماً فیتیله را داخل حجم گذاشته باشید . در این مورد مدلی که استفاده شده، ویژه جشن هالویین است و به این دلیل باید دارای این فرم خاص باشد ولی شما برای استفاده در منزل می‌توانید از فرم های دیگر هم استفاده کنید .

در مورد کدویی که در تصویر می‌بینید ، یک روش دیگر هم این است که شما داخل کدو را خالی کنید و درون آن را شمع بگذارید یا اصطلاحاً از گرم‌کننده استفاده کنید . در این مورد حتماً یک طرح را روی کدوی خالی کشیده و آن را از کدو جدا کنید تا نور از داخل آن بیرون بیاید و زیباتر شود .