هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   172   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بازیافت نخاله‌های ضایعات ساختمانی

یک محقق ایرانی موفق به بازیافت نخاله‌های ضایعات ساختمانی و تولید مصالح ساختمانی از طریق بازیافت نخاله‌ها شد.

قادر علی‌پور مجری طرح بازیافت نخاله‌های ضایعات ساختمانی گفت: به طور معمول نخاله‌های ساختمانی که دور ریخته می‌شود به محیط زیست آسیب‌هایی را وارد می‌کند که هزینه‌های مالی و جانی نیز به همراه دارد.

وی افزود: از سویی تولیدکنندگان مصالح ساختمانی نیز برای ساخت این مصالح اقدامات فراوانی را انجام می‌دهند تا مصالح مناسب تولید شود که گاهی روش‌های تولید مصالح نیز منجر به ایجاد آسیب به محیط زیست می‌شود.

علی‌پور اظهار داشت: بازیافت نخاله‌های ساختمانی و ساخت مصالح از این طریق علاوه بر اینکه از آسیب رسانی به محیط زیست جلوگیری می‌کند کمکی برای تولید مصالح ساختمانی است. مجری این طرح اضافه کرد: از طریق بازیافت نخاله‌های ساختمانی موفق به تولید مواد اولیه مصالح ساختمانی شدیم و چند مصالح جدید نیز اختراع کردیم.

علی‌پور گفت: یکی از مواد تازه اختراع شده این است که یک ماده خمیری برای استفاده در نمای ساختمان تولید کرده‌ایم. وی افزود: این طرح در حال حاضر در مرحله تولید نیمه انبوه است و برای تولید انبوه آن با نهادهای مختلف مذاکراتی داشته‌ایم.