مجلس حوادث را پيگيري كند

شمار نشریه : 172

صنعت ساختمان یکی از مهمترین و اشتغال زا ترین صنایع در کشور به شمار می رود بنابراین توجه به مسائل مربوط به ایمنی و سلامت شغلی کارگران و کارکنان در این صنعت از اهمیت بالایی برخوردار است و از آنجا که فعالیت ها در صنعت ساختمان بسیار متنوع و پیچیده بوده ، ریسک فراوانی در اینگونه فعالیت ها مشاهده می شود و لذا آثار و تبعات عدم رعایت ایمنی و پیشامد حوادث برای گروه های ذینفع بسیار پر هزینه و بعضاً غیر قابل جبران خواهد بود . یکی از مهم ترین آئین نامه های موجود در این بخش که شامل 9 فصل و 329 ماده است به استناد مواد 85 و 86 قانون کار در اردیبهشت ماه سال 81 تدوین و در شهریور همان سال به تایید وزیر وقت کار و امور اجتماعی نیز رسیده که هدف اصلی آن "پیشگیری از حوادث منجر به صدمات و خسارات جانی و مالی در عملیات ساختمانی و تامین ایمنی و حفاظت نیروی انسانی شاغل در کارگاه های ساختمانی" اعلام شده است. بنابراين قانون هم در اين مورد پيش بيني شده اما اجرا نمي‌شود. جا دارد از مجلس شوراي اسلامي بخواهيم در اين مورد بررسي‌هاي لازم براي توقف اين روند هولناك به عمل آورد.