هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   157   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مشكلات توليدكنندگان پيچ و مهره

گروه ساخت و ساز: چسبيده به بازار آهن تهران در شادآباد، مجتمعي به نام 17 شهريور وجود دارد كه انبوهي از توليدكنندگان و توزيعكنندگان محصولات صنعت ساختمان در آن گرد هم آمدهاند. در اين مجتمع حدود 1600 واحد تجاري حضور دارند

قيمتها افزايش زيادي نداشته است

گنجي، عضو هیئت مديره اين مجتمع و بازرس اتحاديه پيچ و مهره ( يكي از كالاهايي كه در اين مجتمع به وفور يافت ميشود)  به خبرنگار پيام ساختمان گفت: اتحاديه پيچ و مهره حدود شش سال است كه تأسيس شده است. پيچ و مهره يكي از كالاهاي كليدي صنعت ساختمان است و در حال حاضر حدود 600 تا 700 واحد تجاري داراي جواز در اين اتحاديه عضو هستند كه در سه منطقه از جمله شادآباد (مجتمع تجاري 17 شهريور)، ميدان قزوين و حسنآباد قرار دارند.وي افزود: اتحاديه ما اتحاديه توزيعي است اما بسياري از توليدكنندگان هم دفتر فروش دارند  و ارتباط مطلوبي بين ما برقرار است.

گنجي خاطرنشان كرد: وظيفه اصلي اتحاديه، ساماندهي اعضاء است و در طول اين شش سال تا حدود زيادي موفق بوده ايم . به خاطر اعتمادي كه بين اتحاديه و اعضا وجود دارد روند روبه رشدی داشتهايم و اگر مشكلي براي اعضا پيش بيايد، اتحاديه با كمال ميل  در راستاي حل مشكل او اقدام مي نمايد.

بازرس اتحاديه پيچ و مهره ادامه داد: پيچ و مهره به دليل اينكه تا حدود زيادي كالايي وارداتي است، از نوسانات ارز تأثیر مستقيم پذيرفته است اما فعالان اين حوزه بيشتر از سود خودشان كم كردهاند و چندان افزايش قيمت را شاهد نبودهايم. وي با بيان اينكه برخي از توليدكنندگان توليدات خود را به بازار عرضه نميكنند، گفت: برخي از توليدكنندگان با خودروسازان و يا كارخانه هاي پتروشيمي كار ميكنند.

گنجي خاطر نشان كرد: اجناس چيني وارداتي درجه يك، دو و سه دارد كه من فكر ميكنم اجناس وارداتي اعضاي اتحاديه، از نظر كيفي مطلوب هستند.

توليد 10 درصد ظرفيت

داوود پرندي، عضو هیئت مديره مجتمع 17 شهريور و عضو اتحاديه پيچ و مهره‌‌ نيز گفت: كاربرد پيچ و مهره در طول چند سال گذشته گسترش فراواني داشته و در بخش ساختمان هم کاملاً نفوذ كرده است چرا كه جوشكاري و اتصال جاي خود را به پيچ و مهره داده است. وي افزود: خوشبختانه توليدكنندگان داخلي توانايي بسيار بالايي براي توليد محصولات با كيفيت دارند اما فقدان مواد اوليه بسياري از كارخانههاي بزرگ (كه مجبورند اين مواد را وارد كنند) را به درد سر انداخته و باعث شده توليدات به 10 درصد ظرفيت برسد  كه  اميدواريم وزارت بازرگاني راهكاري براي رفع اين معضل پيدا كند.وي اضافه كرد: انتقادي كه از برخي توليدكنندگان دارم اين است كه با بسياري از شركتهاي خودرويي و يا شركتهاي خارجي كار ميكنند و توليدات خود را به بازار عرضه نميكنند كه باعث بروز مشكلاتي شده است.

بازاري بدون ترافيك

 مرتضي گوهري، عضو هیئت مديره مجتمع تجاري 17 شهريور نيز به خبرنگار پيام ساختمان گفت: اين مجتمع نسبت به بسياري از نقاط ديگر تهران از مزيتهاي بيشتري برخوردار است ،  هرچند با كمبودهايي هم مواجه هستيم كه از طرف تجار و كارخانهداران به وجود آمده است. وي افزود: از نظر موقعيت مكاني اين مجتمع به دليل اينكه در محدوده طرح زوج و فرد ترافيك نيست و به بيرون شهر نزديك است، كار حمل و نقل را آسان كرده است اما از اين نظر كه كارخانهداران اين مكان را نميشناسند، كمتر مراجعه ميكنند. در حالي كه اينجا انواع و اقسام صنفها را داريم.

گوهري خاطر نشان كرد: الآن میتوانم بگويم در زمينه لولهها و اتصالات كنترل بازار را در دست گرفتهايم اما به دليل تبليغات كم ، تا حدودي مجتمع ما ناشناخته مانده است . من مطمئن هستم هركس یکبار اينجا بيايد قطعاً اين مجتمع را به ترافيك و  دود و دم شهر ترجيح ميدهد.