هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   171   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تولید بتن خاکستر چمن


محققان اسپانیایی، شیوه جدیدی را برای تولید بتن با خاکستر چمن های دریایی کشف کرده اند که به ساخت بتنی با مواد پر استقامت و محکمتر منجر می شود.

محققان دانشگاه آلیکانته در ایالت والنسیا در شرق اسپانیا در بیانیه ای مطبوعاتی که در رسانه ها انتشار یافت، گفتند: این ماده یک ملات جدید است که با ترکیب سیمان پورتلند و خاکستر باقیمانده جلبک‌های دریای مدیترانه موسوم به پوسیدانیای اقیانوسی که نوعی چمن دریایی است، ساخته می‌شود.

بر اساس بیانیه یادشده، مخلوط مذکور خواص مکانیکی را بهبود و استقامت بتن را افزایش می دهد و همزمان با استفاده از بقایای چمن های دریایی، مشکل زیست محیطی در این زمینه را نیز برطرف می سازد.

خوسه میگل ساوال پرز استاد گروه مهندسی ساختمان سازی، شهرسازی عمومی و زیرساخت های شهری دانشگاه آلیکانته در این باره گفت: در حال حاضر از موادی در بتن استفاده می شود که پس از مدتی روی استقامت آن تاثیر منفی می‌گذارد اما استفاده از خاکستر پوسیدانیا باعث می شود استقامت آن افزایش یابد.