جهاد مدرسه سازی در دولتهای نهم و دهم

شمار نشریه : 157

معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش گفت: از مجموع 60 میلیون متر مربع فضای آموزشی کشور، یک سوم آن یعنی 20 میلیون متر مربع طی هفت سال و نیم گذشته احداث شده است.

مرتضی رئیسی افزود: یکی از کارهای ماندگار در تاریخ آموزش و پرورش کشور استقرار عدالت آموزشی در زمینه تأمین فضا و تجهیزات آموزشی در مدارس کشور است.

وی با بیان اینکه، در هیچ دوره ای از تاریخ آموزش و پرورش کشور به این میزان به تأمین فضای آموزشی استاندارد با تجهیزات متناسب با شرایط امروز دانش آموزان توجه نشده است، افزود: از ابتدای دولت نهم و دهم تا پایان سال 91، هشت هزار و 200 میلیارد تومان اعتبار عمرانی به وزارت آموزش و پرورش اختصاص یافت.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت: با اختصاص این بودجه، بسیاری از مدارس فرسوده و خطرآفرین ، به خصوص در مناطق محروم کشور جمع آوری شد.

 رئیسی اضافه کرد: تأمین فضای آموزشی ایمن و استاندارد به عنوان شاخص عدالت آموزشی در تعلیم و تربیت کشور برای نخستین بار در تاریخ کشور در دولتهای نهم و دهم عملیاتی شد.