هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   157   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

دلیل کم بودن تلفات زلزله سراوان

رئیس پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله با تاکید بر اینکه کم بودن خسارات در منطقه سراوان ناشی از ایمن بودن ساختمانهای این منطقه در برابر زلزله نیست، گفت: عمق زیاد و دور بودن کانون زلزله از شهرهای پر تراکم عامل کم بودن تلفات زلزله اخیر استان سیستان و بلوچستان است.

دکتر عباسعلی تسنیمی با اشاره به ادامه پسلرزههای منطقه سراوان افزود: در سي ام فروردين پسلرزهای با بزرگای 5.3 بار دیگر منطقه سراوان را لرزاند. رئیس پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله به بیان دلایل خسارت کم در این منطقه پرداخت و اظهار داشت: علت اینکه تلفات در این منطقه کم بود، این نيست که ساختمانهای مقاومی داشته است و ما در مورد شهرهای کوچکو بزرگ برای زلزلههای کمتر از 7 ريشترنیز نگرانی داریم. وی دور بودن کانون زلزله از شهرهای پر تراکم را از جمله دلایل کم بودن تلفات دانست و ادامه داد: کانون این زمین لرزه در منطقهای دور افتاده با تراکم اندک جمعیت بوده است.

تسنیمی عمق زیاد کانون زلزله را از دیگر دلایل کم بودن خسارات در منطقه سراوان ذکر کرد و گفت: از سوی کارشناسان کانون این زمین لرزه عمق 60 کیلومتر تا 100 کیلومتري ذکر شده ولی به هر حال این اعداد نشان از عمق زیاد کانون زلزله دارد. وی با اشاره به مزایای عمق زیاد زلزله خاطر نشان کرد: این امر سبب شده است که زلزله اخیر سراوان تلفات و خسارات کمی  داشته باشد.

رئیس پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله در عین حال با تاکید بر اینکه کم بودن تلفات زلزله سراوان ناشی از آمادگی ما در برابر زلزله نیست، یادآور شد: در صورتی که این زلزله در یکی از شهرهای پر تراکم رخ میداد، فاجعه عظیمی را شاهد بودیم.

تسنیمی با اشاره به برخی اخبار در خصوص کم بودن تلفات، اضافه کرد: در برخی از اخبار اعلام میشود؛ با وجود اینکه زلزله 7.7 ريشتر بود ولی یک نفر بیشتر تلفات بیشتر نداشتیم و آن هم خانمی بوده که به دلیل ریزش کوه فوت کرده است.