هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   171   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

درمان مقدم بر پيشگيري؟!


ساخت‌و‌ساز در شهر قواعد و ضوابطی دارد. این ضوابط در قوانین و مقررات شهرداری بیان شده است و رعایت نکردن آنها نه تنها دردسرهایی برای سازنده به همراه خواهد داشت، بلكه در دراز مدت شهروندان را هم آزار مي‌دهد. نتیجه تخلف از ضوابط اشکال مختلفی خواهد داشت. ممکن است نتیجه این تخلفات به شکل جریمه ظهور یابد یا اینکه در موارد بسيار نادري منتهی به تخریب بنا یا اجبار سازنده به بازسازی آن شود. اما آنچه در اين ميان اهميت دارد، اين است كه عليرغم مكانيزم‌هاي قانوني كه پيش بيني شده باز هم تخلفات بسياري صورت مي گيرد؛ بنابراين استفاده از قوه قهريه نمي‌تواند پاسخگوي مشكلات باشد.

عمده‌ترين اشكال در برخورد مسئولان وزارت راه و شهرسازي، شهرداري و نظام مهندسي ساختمان اين است كه عمده تلاش‌ها معطوف به مرحله بعد از ارتكاب تخلفات است و برنامه مطلوبي براي پيشگيري وجود ندارد. چرا كه بر خلاف بررسي در سريع‌ترين زمان پس از ارتكاب تخلف، قبل و حين تخلفات خبري از مسئولاني از قبيل شهرداري، پليس ساختمان و مهندس ناظر نيست؛ البته به نظر نمي‌رسد اشكال از ناحيه قوانين باشد چرا كه تقريبا مسئوليت‌ها به صورت شفاف در قانون بيان شده‌اند.

ظاهرا نهاد‌ها به اين اصل كه درمان مقدم‌تر از پيشگيري است بيشتر اعتقاد دارند، چرا كه در حالت پيشگيري بايد هزينه‌هايي از طرف نهاد‌ها صورت بگيرد حال آنكه در زمان درمان و اخذ جريمه، سود خوبي براي سازمان‌ها به همراه خواهد داشت.