شهر خشتی در ‌انتظار احیا

شمار نشریه : 171


بافت تاریخی یزد با همه زیبایی‌ها و خاطرات تلخ و شیرینی که از گذشتگان برای ما به یادگار گذاشته است، سرشار از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که می‌تواند یزد را به جایگاهی شایسته در کشور و جهان برساند.شهر یزد با داشتن بیش از 700 هکتار بافت تاریخی متصل و منفصل یکی از زیباترین صحنه‌های معماری تاریخی را در دل خود نگه داشته است اما باید فضایی را مهیا کرد که بتوانیم از این پتانسیل بهترین بهره‌برداری را داشته باشیم و این امانتی که از گذشته به دست ما رسیده است را به بهترین نحو نگهداری نموده و به نسل‌های آینده منتقل کنیم.ضرورت نگهداری و استفاده بهینه از فضای موجود باعث شد که یکی از اعضای شورای اسلامی شهر یزد ایجاد منطقه ویژه گردشگری بافت تاریخی را برای این شهر تاریخی کشور پیشنهاد دهد تا با جذب اعتبارات ملی در راستای حمایت از آن گام بردارد.وحید رضا خبارزاده، عضو شورای شهر یزد گفت: وجود 700 هکتار بافت تاریخی متصل و منفصل شهر خشتی جهان این لیاقت را دارد که در کنار سایر مناطق ویژه کشور از جمله مناطق آزاد و اقتصادی از جمله کیش، قشم و چابهار در سطح کشور و دنیا مطرح شود چرا که علاقه‌مندان زیادی از داخل و خارج، بازدید از کویر را دوست دارند.وی افزود: ما برای حفظ این بافت به سرمایه عظیمی نیاز داریم چرا که این بافت سرمایه ارزشمندی است که از گذشتگان در اختیار ما قرار گرفته است و همانند دریاچه ارومیه که با تخصیص اعتبارات دولتی در حال احیا است، بافت تاریخی یزد هم باید با جذب اعتبارات دولتی این فرصت را به دست آورد.