هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   171   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ما ز یاران چشم یاری داریم


زمانی که رئیس سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی تغییر کرد،همه دوستداران میراث فرهنگی و تاریخ معماری این کشور چشم امید به دستان رئیس تازه وارد دوخته بودند تا جفایی که سالیان سال بر میراث فرهنگی مان رفته بود به وفا تبدیل شود و گرد و غبار بی‌توجهی از رخسار بناهای تاریخی کشورمان کنار برود و همه بتوانند نفسی به آسودگی بکشند، خبر تخریب خانه استاد بنان در نیاوران تهران یا "پنگ خانه نجف‌آباد" اصفهان و بسیاری از بناهای دیگر آه از نهاد دوستداران معماری تاریخی کشورمان برآورد.کسی فکرش را نمی‌کرد با آمدن رئیس جدید چنین اتفاقاتی در عرصه معماری کشور روی دهد،اما مثل اینکه سازمان میراث فرهنگی و صنایع‌دستی و گردشگری به تنهایی قادر نیست غبار بی‌توجهی چندین ساله را بزداید و به یاری سازمان‌ها و نهادهای دیگر از جمله شورای شهر و شهرداری نیاز دارد.همانند خانه اتحادیه که اعضای شورای شهر قول دادند برای حفاظت از آن اقدامات لازم را انجام دهند.امیدواریم از این پس شاهد چنین اتفاقاتی در خصوص بناهای تاریخی نباشیم و همه سازمان‌ها به یاری سازمان میراث فرهنگی و صنایع‌دستی و گردشگری بپردازند.