هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   171   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

راه و شهرسازی محور بازنگری قانون نظام مهندسی


گروه ساخت‌وساز: رئیس شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی ساختمان درباره تصویب یک فوریت طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی ساختمان گفت: هر گونه تغییر در قانون نظام‌مهندسی باید با محوریت وزارت راه و شهرسازی و با تجمیع آرا و نظرات سازمان نظام‌مهندسی، سازمان نظام کاردانی، انبوه‌سازان و شهرداری صورت گیرد.

مهدی مؤذن با بيان اين مطلب، افزود: با توجه به اینکه قانون نظام‌مهندسی ساختمان در سال 74 به تصویب مجلس رسید و 18 سال از عملیاتی شدن آن می‌گذرد، طبیعی است، نقاط ضعفی در این قانون وجود دارد که البته باید آسیب‌شناسی شود. وی با اشاره به اینکه این قانون در زمان وزارت دکتر آخوندی تنظیم‌شده و با تصویب مجلس برای اجرا ابلاغ شد، افزود : امروز می‌خواهیم این قانون با محوریت وزارت راه و شهرسازی و با تجمیع آرا و نظرات سازمان نظام‌مهندسی، سازمان نظام کاردانی، انبوه‌سازان و شهرداری مورد بازنگری قرار گیرد.

مؤذن با تأکید بر اینکه بازبینی قانون نظام‌مهندسی از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است، گفت:‌ محور این بازنگری باید وزارت راه باشد، اما متأسفانه این اتفاق رخ نداد زیرا شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی از چند ماه قبل با گروهی از کارشناسان خود درصدد ایجاد تغییر در موادی از این قانون بوده‌اند بدون اینکه وزارتخانه یا سازمان مربوطه را در این بازنگری دخالت دهند.

رئیس شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی ساختمان یادآور شد: این قانون 42 ماده دارد که بسیاری از آنها نیازمند بازنگری است اما کارشناسان نظام‌مهندسی تنها 10 ماده از این قانون را که به طور مستقیم به اختیارات سازمان نظام‌مهندسی مربوط می‌شده ، بازنگری کردند.

مؤذن در خصوص اصلاح بخشی از این قانون که مستقیماً با فعالیت کاردان های فنی ساختمان مرتبط است، گفت : در مفاد ماده 4 قانون نظام‌مهندسی به‌صورت زیرکانه‌ای با دست‌کاری و جابه‌جا کردن کلماتی ، کل حوزه عملکرد و اختیارات سازمان نظام کاردانی در سیطره سازمان نظام‌مهندسی قرار می‌گیرد.وی افزود: در این بازنگری مسئولیت تعیین صلاحیت و واگذاری مسئولیت به کاردان‌های فنی به سازمان نظام‌مهندسی هر استان سپرده می‌شود و شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی هر استان تصمیم نهایی را می‌گیرد.

وی با بیان اینکه عملکرد سازمان نظام‌مهندسی نشان داده که حداقل در تهران این سازمان تا چه حد عملکرد ضعیفی داشته‌اند، افزود: باید این نکته مدنظر قرار گیرد که کدام بخش از این بازنگری به‌نفع صنعت ساختمان و افزایش کیفیت بوده و آیا این بازنگری سلامت شهروندان را که باید زیر سقف امنی زندگی کنند تأمین می‌کند.

رئیس شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی ساختمان تأکید کرد: جریانات اخیر موجب شده تا به وزیر راه و شهرسازی و ریاست مجلس نامه‌ای ارسال ‌کنیم تا این طرح را به‌صورت مقطعی متوقف کنند و پس از بررسی‌های جامع و همه‌جانبه از طریق وزارت راه و شهرسازی و تأیید کمیسیون عمران این تغییرات لازم‌الاجرا شود.

مؤذن ادامه داد: تغییر قانون نباید به گونه‌ای صورت گیرد که اگر فردی دارای قدرت و سمت دولتی است به‌راحتی بتواند با نادیده گرفتن بخش‌های دیگر صنعت ساختمان قوانین را به نفع خود تغییر دهد.وی خاطرنشان کرد: با دقیق شدن در تغییرات اعمال‌شده در قانون می‌بینیم که اختیار تعیین رئیس شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی از وزارت راه و شهرسازی گرفته‌شده و به رئیس‌جمهور واگذار گردیده است.

رئیس شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی ساختمان با اشاره به اینکه متأسفانه هنوز موفق به دیدار با وزیر راه و شهرسازی نشده‌ایم، افزود: با توجه به اینکه دکتر آخوندی از زمان وزارت تاکنون به دنبال رفع مسائل و گرفتاری‌های این صنعت است انتظار می‌رود جلسه‌ای با سازمان نظام کاردانی ساختمان به‌عنوان مجموعه‌ای که می‌تواند جایگاه خودش را در اصلاح صنعت ساختمان داشته باشد، برگزار کند.