توقف فاز دوم بیمه کارگران ساختمانی

شمار نشریه : 171


نایب‌رییس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی کشور با اشاره به اینکه متقاضیان زیادی در صف انتظار بیمه هستند گفت: فاز دوم بیمه کارگران ساختمانی به دلیل عدم پرداخت منابع به سازمان تأمین اجتماعی متوقف شده است.

هادی ساداتی، با تاکید بر اینکه قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، قانون جامعی است که در آن منبع بیمه کارگران ساختمانی تعیین شده است، افزود:اینکه یک ماده‌واحده به این دستورالعمل اضافه شده است و بر این اساس منبع تأمین بیمه کارگران ساختمانی تغییریافته، درست نیست و به ضرر جامعه کارگری است .

نایب‌رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور تاکید کرد: شهرداری در حالت عادی پولی پرداخت نمی‌کنند که بخواهند بیمه کارگران ساختمانی را بپردازند به همین دلیل امیدواریم که اعضای شورای نگهبان این مصوبه را که صد در صد به زیان کارگران ساختمان است، به حالت قبلی بازگردانند.

ساداتی یادآور شد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بند 10 الحاقی لایحه بودجه سال جاری پیمانکاران ساختمانی را برای دریافت جواز ساخت از پرداخت حق بیمه سهم کارگران ساختمانی معاف کرده و به‌جای آن سهم بیمه کارگران ساختمانی را از محل قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تعیین کردند.

وی تاکید کرد: در راستای این بند سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تکالیف مذکور در قانون فوق را از محل وجوه پرداختی انجام دهد و کلیه کارگران ساختمانی را تحت پوشش بیمه‌ای قرار داده و گزارش عملکرد خود در این خصوص را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه‌وبودجه و اجتماعی مجلس ارسال کند.