لوله بخاري سرد نشود

شمار نشریه : 170

گروه تاسيسات: بخاري گازي پركاربردترين وسيله گرمايشي خانه‌هاي ايراني محسوب مي‌شود. در واقع رشد قارچ گونه شبكه‌هاي انتقال گاز در شهرها و روستاهاي كشور راحت‌ترين گزينه را در اختيار خانوده‌‌ها قرار داده است. اما همين وسايل اگر به درستي نصب و استفاده نشوند وقوع هر گونه حادثه دور از انتظار نيست؛ به خصوص لوله‌هاي بخاري كه وظيفه هدايت دي‌اكسيدكربن به خارج از ساختمان را بر عهده دارند. با عنايت به سرد شدن تدريجي هوا، آموزش استفاده از لوازم گرمايشي گازسوز را در دستور كار قرار داديم. در اين شماره شرايط نصب و كاركرد لوله‌هاي بخاري تشريح خواهد شد. اميدواريم راهگشاي مشكلات موجود و پاسخگوي سوالات مصرف كنندگان باشد.

سرد شدن لوله‌ها

عمدتاً سردی دودکش‌ها در مواردی اتفاق می‌افتد که به طور اصولی و استاندارد طراحی و نصب نشده و عملاً قادر به تهویه محصولات احتراق به طور مطلوب نيست (دودکش هایی که از دیوارهای جانبی و پنجره ساختمان و به صورت غیر اصولی خارج شده‌اند و ارتفاع آنها کمتر از بام ساختمان است در اين راستا قرار مي‌گيرند.)از طرف ديگر ممكن است در اثر احتراق وسیله گازسوز اکسیژن محیط مصرف شده و منافذ و مجرای ورودی هوا برای سوختن وسیله گازسوز ناکافی باشد و عملاً شاهد کمبود اکسیژن در محیط شده و فضای اتاق با یک نوع فشار منفی مواجه شود. (مخصوصا در زمانی که منافذ ورود هوا کاملاً بسته یا محدود باشد)، در این حالت دودکش سرد شده و نشان مي‌دهد؛ محصولات احتراق شامل(co و co2) به‌طور کامل از محیط خارج نمي‌شوند و بخشی از آن در محیط پخش شده و برای شهروندان احتمال خطر وجود دارد.

راهکار پیشنهادی

توصیه ما به همشریان باز گذاشتن بخشی از در یا پنجره است که در مسیر جریان هوا قرار دارد تا بتواند اکسیژن کافی به محیط برساند. (تعبیه دریچه ثابت ورود هوا). در صورتی که پس از گذشت چند دقیقه بازهم دودکش به دلایل مختلف گرم نشده است، توصیه مي‌شود که وسیله گازسوز خاموش و توسط متخصصین مورد بررسی کامل قرار گیرد و تا آن موقع از بخاری برقی جهت گرمایش استفاده شود.(راهکار موقت). اما راهکار دائمی آن است که دودکش‌ها به‌صورت اصولی و استاندارد تا پشت بام منزل نصب شوند تا اکسیژن کافی براي احتراق وسیله گازسوز تامین شود.

احتمالات ديگر

هميشه این احتمال وجود دارد که به علت برودت بیش از حد، سرما از طریق دودکش‌های فلزی غیراصولی اجرا شده به بدنه آن منتقل گردد و از طریق هدایت بخش‌هایی از دودکش‌های داخل محیط اتاق را نیز سرد نماید. در نتيجه به علت سردي دودکش، گازهای داغ به‌همراه محصولات احتراق در اثر برودت دیواره دودکش سرد و عملاً سنگین شده و به‌صورت مطلوب و اصولی از دودکش خارج نمی‌شود و درصدی از محصولات احتراق در محیط منزل پخش می‌گردد. در اين شرايط توصیه مي‌شود که با استفاده از عایق‌های مناسب دودکش های فلزی خود را پوشش دهید.از دیگر عواملی که می‌تواند منجر به سرد شدن دودکش‌ها گردد ایجاد جریان‌های هوای تند (باد) می‌باشد که به‌طور مستقیم و غیر مستقیم بر دودکش‌ها وارد شده و عملاً بر جریان خروج حرارت و محصولات احتراق از دودکش‌ها غالب مي‌شود و آن را به داخل محیط بر می‌گرداند. بنابراين بايد قبل از هر چيز از اجرای صحیح و اصولی دودکش‌ها تا پشت بام و نصب کلاهک H بر روی آن، رعایت فاصله دودکش از دیوارهای جانبی و ارتفاع دودکش حداقل 6/0 سانتی متر بالاتر از سطح پشت بام اطمنان حاصل كرد.