هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   170   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

آشپزخانه با دیوارهای لمسی


آشپزخانه یکی از مهم ترین بخش های خانه است که از دیرباز تاکنون بخش چشمگیری از خانه را به خود اختصاص می دهد. از آنجا که این روزها خانه ها کوچک تر از گذشته شده اند، آشپزخانه ها نیز باید کوچکتر شوند از این رو طرح های مختلفی برای آشپزخانه های آینده ارائه شده که برخی از آنها بسیار عجیب هستند. "ارمی ون اویرس" طراحی است که به تازگی یکی آشپزخانه کوچ و دو بعدی را طراحی کرده است. این آشپزخانه که به نام "دیواری برای پخت غذا" نیز شناخته می شود درون دیوار قرار گرفته و تمام امکانات را در محیطی بسیار کوچک در اختیار شما قرار می دهد.آشپزخانه مورد نظر به صورت لمسی کار می کند و تنها کافی است مواد اولیه را درآن قرار دهید. سپس غذا را برای شما درست می کند یا از مواد غذایی فاسد شدنی نگهداری خواهد کرد. به طور کلی تمامی وسایل آشپزخانه در این دیوار قرار خواهد گرفت.شما برای استفاده از این آشپزخانه باید تنها دیوار را که تبدیل به صفحه لمسی شده است لمس کنید. این طرح در آخرین مسابقات خانه و آشپزخانه توانست به مرحله نیمه نهایی برسد.