تولید رنگ ترافیکی

شمار نشریه : 170


پژوهشگران مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر با استفاده از فناوری نانو، رنگ‌های ترافیکی عرضه کرده‌اند که قابل‌استفاده در شرایط آب و هوایی گرم و مرطوب است.

سجاد دیبایی، مجری طرح با اشاره به عرضه دستاوردهای خود در جشنواره فناوری نانو گفت: در این جشنواره از میان 100 شرکت دانش بنیان ارزیابی‌شده رتبه سوم را کسب کردیم درحالی‌که هیچ شرکتی حائز رتبه‌های اول و دوم نشدند. وی رنگ‌های ترافیکی را از جمله دستاوردهای عرضه‌شده در این جشنواره دانست و اظهار داشت: رنگ‌های تولیدشده برای خط کشی معابر تولید شده که تا 1.5 تا 2 برابر رنگ‌های عرضه‌شده در این زمینه مقاومت دارد.

دیبایی با اشاره به جزئیات این رنگ‌ها خاطرنشان کرد: در رنگ ترافیکی تولیدشده از نانو ذرات مواد معدنی استفاده‌شده که موجب افزایش مقاومت سایشی و حرارتی این نوع رنگ‌ها شده است. مجری طرح از تجاری‌سازی این نوع رنگ‌ها خبر داد و یادآور شد: تاکنون موفق به تجاری‌سازی این نوع رنگ‌ها شده‌ایم و با توجه به مقاومت بالایی که دارد در استان‌های مختلف کاربردی شده است.

وی با تاکید بر اینکه این رنگ‌های ترافیکی تولیدشده در کلیه شرایط آب و هوایی کشور سازگار است، ادامه داد: رنگ‌های تولیدشده در شرایط آب و هوایی جنوب کشور و رطوبت شهرهای شمالی کشور کارایی مناسبی از خود نشان داده است.