هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   170   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تولید رنگ ترافیکی


پژوهشگران مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر با استفاده از فناوری نانو، رنگ‌های ترافیکی عرضه کرده‌اند که قابل‌استفاده در شرایط آب و هوایی گرم و مرطوب است.

سجاد دیبایی، مجری طرح با اشاره به عرضه دستاوردهای خود در جشنواره فناوری نانو گفت: در این جشنواره از میان 100 شرکت دانش بنیان ارزیابی‌شده رتبه سوم را کسب کردیم درحالی‌که هیچ شرکتی حائز رتبه‌های اول و دوم نشدند. وی رنگ‌های ترافیکی را از جمله دستاوردهای عرضه‌شده در این جشنواره دانست و اظهار داشت: رنگ‌های تولیدشده برای خط کشی معابر تولید شده که تا 1.5 تا 2 برابر رنگ‌های عرضه‌شده در این زمینه مقاومت دارد.

دیبایی با اشاره به جزئیات این رنگ‌ها خاطرنشان کرد: در رنگ ترافیکی تولیدشده از نانو ذرات مواد معدنی استفاده‌شده که موجب افزایش مقاومت سایشی و حرارتی این نوع رنگ‌ها شده است. مجری طرح از تجاری‌سازی این نوع رنگ‌ها خبر داد و یادآور شد: تاکنون موفق به تجاری‌سازی این نوع رنگ‌ها شده‌ایم و با توجه به مقاومت بالایی که دارد در استان‌های مختلف کاربردی شده است.

وی با تاکید بر اینکه این رنگ‌های ترافیکی تولیدشده در کلیه شرایط آب و هوایی کشور سازگار است، ادامه داد: رنگ‌های تولیدشده در شرایط آب و هوایی جنوب کشور و رطوبت شهرهای شمالی کشور کارایی مناسبی از خود نشان داده است.