مهـم‌ترين اقـدامات بعد از تخريب

شمار نشریه : 170


گروه ساخت‌وساز: اهميت تخريب ساختمان به اندازه‌اي است كه مقالات و كتاب‌هاي فراواني در اين زمينه نوشته‌شده و اصولي كه بايد در مراحل سه گانه تخريب( قبل، حين و بعد) توسط عوامل ساختمان‌سازي رعايت شود، به تفصيل آمده است. در دو شماره اخير پيام ساختمان در رابطه با مهم‌ترين اقدامات قبل و حين تخريب توضيحاتي ارائه شد. در اين شماره به اختصار در مورد مهم‌ترين اقدامات پس از عمليات تخريب توضيحاتي ارائه خواهيم كرد.

پس از اتمام عملیات تخریب، چنانچه محوطه كارگاه داراي پستي و بلندی‌های زياد باشد به نحوي كه مانع از شروع اجراي عمليات شود، پيمانكار بايد با نظر دستگاه نظارت ( مهندس ناظر ) نسبت به تسطيح محوطه تا تراز مورد نظر و پاك كردن آن اقدام نمايد.

گودبرداري محل سازه‌ها بايد با توجه به نكات ايمني و حفظ ساختمان‌های موجود همجوار و دستورالعمل‌های شهرداري‌ها و وزارت راه و شهرسازي صورت گيرد و چنانچه محل اجراي پروژه در محدوده شهرها و در نقاط مسكوني باشد، پيمانكار بايد نسبت به ايجاد ديوارهاي موقت جداکننده محل كارگاه در سواره‌روها اقدام نموده و شرايط ایمن‌سازی محوطه را برای عبور وسايل نقليه كاملاً فراهم نمايد .

علاوه بر اين كنترل و هدايت آب‌هاي سطح الارضي به داخل گودها و محل حفاری‌ها بايد با نظر دستگاه نظارت و بر اساس ضوابط و مندرجات قرارداد و ساير ضوابط قانوني در پروژه‌های شهري صورت گيرد.

پر كردن چاه‌هاي آب و فاضلاب و قنوات متروكه كه در محوطه عملياتي پروژه واقع شده است، ضروري است. لذا بايد با نظر دستگاه نظارت پر شوند و نحوه اجراي عمليات با نظر دستگاه نظارت صورت خواهد گرفت.

همچنين پاك كردن محوطه از ريشه درختان نیز بايد با نظر دستگاه نظارت صورت گيرد . جمع‌آوری درختان و ریشه‌ها و برداشت خاك زراعي (خاك نباتي ) تا عمق خواسته‌شده و تخليه آنها در نقاط مشخص طبق دستور دستگاه نظارت خواهد بود .

توجه: رعایت نکات ایمنی از قبیل تجهیز کارگران به لباس و وسایل مناسب ، اطلاع‌رسانی به ساکنین محل ، قطع تاسیسات برق و گاز و آب ، شناسایی تأسیسات شهری و .... از اهم وظایف پیمانکار، پیش از تخریب می‌باشد.

منبع: كتاب روش‌های اجرايي ساختمان‌سازی

تهیه‌کننده: سازمان نظام كارداني كشور