هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   170   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تجميع خدمات فني و مهندسي


رئيس سازمان نظام مهندسي استان تهران از تجميع خدمات فني و مهندسي به منظور ايجاد ساختمان‌هاي ايده‌ال خبر داد.

سعيد غفراني در گفتگو با پيام ساختمان گفت: ايجاد ساختمان ايده‌ال نيازمند استفاده هماهنگ از ديدگاه‌هاي مهندسان سازه و تاسيسات است و ما براي اين منظور به دنبال تجميع خدمات مهندسي هستيم تا همه موارد ايمني در سازه لحاظ شود.

وي تاكيد كرد: سازمان نظام مهندسي استان تهران با جديت پيگير اين مسئله است. البته كار ساده‌اي نيست و بايد برنامه‌ريزي‌هاي لازم انجام شود تا مهندسان دور هم باشند و كارها را با همفكري يكديگر پيش ببرند.

غفراني گفت: بدون شك تجميع خدمات مهندسي در تعيين ارزش واقعي ساختمان‌ها موثر است و دستيابي به اين موضوع تنها در چارچوب اجراي كامل مقررات ملي ساختمان امكان‌پذير خواهد شد، به شرطي كه مهندسان رشته‌هاي هفتگانه ساخت و ساز با هم همكاري داشته باشند.

رئيس سازمان نظام مهندسي استان تهران با بيان اينكه؛ متاسفانه تاكنون ماده 33 قانون نظام مهندسي به طور كامل اجرا نشده است تا بسترهاي لازم براي اجراي مقررات ملي ساختمان فراهم شود خاطرنشان كرد: اين كار به دلايل مختلف متوقف مي‌شود و علاوه بر اينكه شهرداري‌ها در اين خصوص همكاري لازم را ندارند، تاكنون وزارت راه و شهرسازي نيز به طور جدي پيگير اجراي اين موضوع نبوده است.