روزي ملي فقط براي عده اي

شمار نشریه : 170


29 مهرماه روز ملي صادرات را در حالي پشت سر گذاشتيم كه مثل هميشه همايشي با اين روز برگزار شد و مقاماتي نيز از نيك بودن امر صادرات سخن گفته و عده‌ای هم جوايزي دريافت كردند. اين همه آنچه بود كه به اسم روز ملي صادرات انجام شد. تنها و تنها همين. حال آنكه بيشتر ركودي كه در بازارها ديده می‌شود به هر چه مربوط نباشد به كاهش بودجه دولت و عدم تخصيص بودجه‌های عمراني وابسته است اما بودجه‌های عمراني يا تأمین مالي توسط بازار پولي چرا دچار مشكل شده است؟ آيا دليل اين چالش، كاهش درآمدهاي دولت به دليل كاهش شديد صادرات نفت و بدتر از آن مشكل در انتقال ارز به داخل كشور نبوده است؟ در چنين شرايطي بايد گفت؛ در زمينه مصالح ساختماني و خدمات فني و مهندسي، ايران می‌تواند با صادرات این محصولات هم ارز مورد نیاز را به دست آورد و هم اشتغال و رونق صنعتي . در این راستا ساخت‌وساز پروژه‌های عمراني و صدور مصالحي نظير ميلگرد ، تيرآهن ، كاشي و سراميك، چيني بهداشتي ، گچ ساده يا پليمري، سنگ‌های فرآوري شده تزئيني و مهم تر از همه سيمان در انواع مختلف نمونه‌هایی از اين توانايي می‌باشد. مشكلات گمركي ، نبود ثبات در نرخ ارز و ناتواني فعالان در ترسيم دورنمايي از آينده اقتصادي و مواردي مانند آن چالش‌های فرا روی صادرات است كه اي كاش در روز ملي صادرات راهکاری اساسي برای آن اندیشیده می‌شد. چه بسا برخي از آنان كه در اين روز به عنوان صادركننده برتر معرفي شدند نيز دقیقاً همين خواسته را داشتند ؛ در خواستي براي اقدامي كاربردي نه شعارهای نمايشي.