اصلاح طرح حمایت از تولید ملی

شمار نشریه : 170


رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مجلس با بیان اینکه طرح حمایت از تولید ملی در راستای حمایت از تولید با رویکرد رفع موانع تولید اصلاح می‌شود،گفت: در حال حاضر در حال تهیه طرح حمایت از تولید ملی هستیم تا بار مالی آن را به سمت قوانین موجود سوق دهیم یعنی قوانین موجود را در راستای حمایت از تولید ملی اصلاح خواهیم کرد.

حمیدرضا فولادگر افزود: دولت می‌تواند نحوه پرداخت یارانه‌ها را تغییر داده و از شیوه‌های غیر نقدی استفاده کند، براي مثال؛ کمک به زیرساخت‌های مسکن و اشتغال و بیمه را در دستور کار خود قرار دهد و در کنار این موضوع از تولید که در قانون هدفمندی یارانه‌ها به آن تاکید شده است نیز حمایت کند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باید این اصلاحات انجام شود و در این فرصت باقی مانده کمترین تغییرات را داشته باشیم، درباره تامین منابع بودجه از محل یارانه حذف سه دهک، گفت: بهتر است برای سال جاری راه‌های دیگری برای جبران کسری بودجه پیش‌بینی شود.

وی تصريح كرد: دولت اگر بخواهد به تولید کمک کند و پرداخت نقدی هم ادامه دهد به منابع مالی جدید نیاز دارد و منابع جدید هم به قیمت‌های جدید نیاز دارد از این رو باید با مردم در این زمینه شفاف صحبت شود و آنها هم در جریان این موضوع قرار بگیرند.

رییس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس درباره اصلاحات انجام شده بر طرح حمایت از تولید ملی، گفت: طرح حمایت از تولید ملی در راستای حمایت از تولید با رویکرد رفع موانع تولید اصلاح می‌شود و در حال حاضر در حال تهیه طرح حمایت از تولید ملی هستیم تا منابع حمایت از تولید را شفاف کرده و بار مالی آن را پیش بینی خواهیم کرد و بار مالی آن را به سمت قوانین موجود سوق خواهیم داد یعنی قوانین موجود را در راستای حمایت از تولید ملی اصلاح می‌کنیم.