هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   157   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نيمه پنهان تكنولوژي

اگرچه بشر امروز با دستيابی به تكنولوژی،زندگی را در ظاهر برای خود راحت و لذت‌بخش ساخت،اما نيمه پنهان قضيه آن است كه با وجود داشتن تكنولوژی مدرن هنوز نتوانسته خود را با محيط همگون و هماهنگ سازد.بشر به دست خود جنگل‌ها را از بين می‌برد،درياها را آلوده و آسمان آبی بالای سر خويش را تيره و تار مي‌كند.هوای پاك و مناظر زيبای خدادادی را با قلم سياه خودخواهي رنگ‌آميزی كرده و چرخه طبيعت را مختل مي‌‌نمايد.تنها زماني از خواب غفلت برمی‌خيزد كه از تكنولوژی چيزی جز تبری برای قطع ريشه نسل‌های بعد در ذهنش نمانده است.هم‌اکنون موضوع انرژي و دستيابي هر چه بيشتر کشورهاي پيشرفته صنعتي دنيا به منابع انرژي ارزان قيمت،چالش‌هاي فراواني را ايجاد کرده و از مباحث بسيار مهم و متداول در جهان امروز مي‌باشد.به جرات مي‌توان ادعا كرد؛ريشه بسياري از رخدادها و تحولات مهم جوامع طي سال‌هاي اخير به مباحث انرژي برمي‌گردد.در چنين اوضاع و احوالي،حفظ منابع انرژي،كشورهاي جهان-به ويژه کشورهاي نفت‌خيز-را به اتخاذ سياستگذاري‌هاي مناسب و انجام اقدامات مختلف وادار نموده است.ايران نيز از جمله كشورهاي داراي سرانه مصرف انرژي بالاست كه به علت ارزاني و فراواني و در دسترس بودن انرژي، عامه مردم و حتی متخصصين امر هنوز آنچنان كه لازم است به مسئله انرژی و جلوگيری از اتلاف آن توجه نكرده‌اند.اما از زمان آغاز طرح اصلاح الگوي مصرف،بهينه‌سازی مصرف سوخت كشور و انجام فعاليت‌ها و تحقيقات سازمان‌هاي بهره‌وري  و بهينه‌سازي انرژي،اين اميدواري وجود دارد كه با حفظ منابع و انرژي‌هاي فسيلي، كورسوي اميد براي نسل‌هاي بعدي همچنان روشن بماند.