نشریه شماره   157   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نيمه پنهان تكنولوژي

اگرچه بشر امروز با دستيابی به تكنولوژی،زندگی را در ظاهر برای خود راحت و لذت‌بخش ساخت،اما نيمه پنهان قضيه آن است كه با وجود داشتن تكنولوژی مدرن هنوز نتوانسته خود را با محيط همگون و هماهنگ سازد.بشر به دست خود جنگل‌ها را از بين می‌برد،درياها را آلوده و آسمان آبی بالای سر خويش را تيره و تار مي‌كند.هوای پاك و مناظر زيبای خدادادی را با قلم سياه خودخواهي رنگ‌آميزی كرده و چرخه طبيعت را مختل مي‌‌نمايد.تنها زماني از خواب غفلت برمی‌خيزد كه از تكنولوژی چيزی جز تبری برای قطع ريشه نسل‌های بعد در ذهنش نمانده است.هم‌اکنون موضوع انرژي و دستيابي هر چه بيشتر کشورهاي پيشرفته صنعتي دنيا به منابع انرژي ارزان قيمت،چالش‌هاي فراواني را ايجاد کرده و از مباحث بسيار مهم و متداول در جهان امروز مي‌باشد.به جرات مي‌توان ادعا كرد؛ريشه بسياري از رخدادها و تحولات مهم جوامع طي سال‌هاي اخير به مباحث انرژي برمي‌گردد.در چنين اوضاع و احوالي،حفظ منابع انرژي،كشورهاي جهان-به ويژه کشورهاي نفت‌خيز-را به اتخاذ سياستگذاري‌هاي مناسب و انجام اقدامات مختلف وادار نموده است.ايران نيز از جمله كشورهاي داراي سرانه مصرف انرژي بالاست كه به علت ارزاني و فراواني و در دسترس بودن انرژي، عامه مردم و حتی متخصصين امر هنوز آنچنان كه لازم است به مسئله انرژی و جلوگيری از اتلاف آن توجه نكرده‌اند.اما از زمان آغاز طرح اصلاح الگوي مصرف،بهينه‌سازی مصرف سوخت كشور و انجام فعاليت‌ها و تحقيقات سازمان‌هاي بهره‌وري  و بهينه‌سازي انرژي،اين اميدواري وجود دارد كه با حفظ منابع و انرژي‌هاي فسيلي، كورسوي اميد براي نسل‌هاي بعدي همچنان روشن بماند.