بازار تشنه مصنوعات سنگي

شمار نشریه : 169

 

 

 

 

گــروه بــازار ساختمان:گرچه گفته مي شود ايران بهشت سنگ هاي تزئيني است و در توليد سنگ بلوك هم رتبه سوم دنيا را در اختيار داريم اما در فراوري و ساخت و مصنوعات تا صادرات به جرئت مي‌توان گفت كه فرصت‌هاي بسياري را از دست داده ايم. سنگ تزئيني تنها براي نماي ساختمان كاربري ندارد بلكه مي تواند در ساخت طيف وسيعي از وسايل كاربردي تا تزئيني داخل خانه‌ها و ادارات نيز استفاده شود. جالب تر اينكه اين كالا اگر چه به هنر منديِ سازندگان آن بستگي دارد اما مواد اوليه آن را مي توان از ضايعات كارخانه هاي سنگ بري تأمين كرد.

گلي كه در تصوير فوق ديده مي شود از سنگ مرمر ساخته شده اما حاصل دست هنرمندان چيني است. نكته جالب تر اينكه يكي از شركت هاي ايراني براي نشان دادن مرغوبيت كالاهاي صادراتي خود پوستر اين گل سنگي محصول چين را در نمايشگاه‌ها عرضه مي كند. تصور كنيد چه تعداد هنرمند بيكار و چه حجم عظيمي از سنگ هاي ضايعاتي در كارگاه‌هاي سنگ‌بري در كشور وجود دارد! به سهولت مي توان ميان بازار سنگ و دانشگاه هاي هنر ارتباط كاري برقرار كرد تا هم از ضايعات، سودآوري كرد، خانه‌ها را با كالايي ارزان و زيبا آراست و هم در بخش صادرات، ارز به دست آورد. واقعا اين كار سختي نيست، اگر كمي بيش‌تر بينديشيم و فقط به دنبال راه‌هاي آماده نباشيم كه ديگران براي ما ساخته اند.

اين كالا‌ها حتي مي تواند ارزش صنايع دستي كشور را دو چندان كند و تنها براي مصارف تزئيني نيز نباشد بلكه وسايل غذاخوري تا وسايل روميزي مانند پايه چسب و جا خودكاري و .... را با استفاده از اين ضايعات سنگي ساخت. همه اينها درحالي است كه مواداوليه اين محصولات هنري در ايران به وفور يافت مي شود و كارگاه هاي سنگ بري بايد مبالغي را براي خارج كردن اين ضايعات از محل كار خود خرج كنند.