هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   169   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

القاي اميد به بازار راكد


تحولات منطقه‌ای و پيشروي دولت در عرصه سياست خارجي، در القاي اين نكته به فعالان اقتصادي موثر بوده كه آینده‌ای بهتر در راه است. همه اين موارد در حالي است كه بسياري از بازارها در شرايط ركود به سر می‌برد. با اين حال نوسان نرخ ارز همچنان توانسته است ترس را بر بازار مسكن و مصالح ساختماني مستولی سازد. شايد بتوان بر اين نكته تاكيد كرد كه شرايط حال حاضر بازار بيش از هر امري وابسته به تأمین مالي از بخش‌های مولد اقتصاد كشور است. برخي اظهارنظرهاي فعالان بازار و بازرگاني مبني بر لغو تحریم‌ها تا دو ماه ديگر در حالي است كه دولت لایحه‌ای براي تغيير بودجه عمراني كشور ارائه كرده و همه اين موارد در حالي صورت می‌گیرد كه با نزديك شدن به هشتمين ماه سال هنوز بودجه عمراني كشور تخصيص نيافته است. اگر چه می‌توان گفت؛ شرايط كشور در مقايسه با منطقه‌ای كه گرفتار جنگ و ناامني است و اقتصادهاي بزرگي كه به مرخصي اجباري رفته‌اند، بد نیست اما شايد با همان تدبير يا همان نكته كليدي كه رئیس‌جمهور بسيار از آن ياد می‌کند بتوان طيف وسيعي از مشكلات را بر طرف كرد.