پل طبقاتی صدر در آخرین مراحل

شمار نشریه : 169


آخرین مراحل آماده‌سازی‌ بزرگراه طبقاتی صدر در شمال پایتخت در حال سپری‌شدن است.

طبقه زیرین این بزرگراه آسفالت شده است، در طبقه فوقانی کارِ نصب روشنایی در دست انجام است و طی روزهای آینده عملیات آسفالت طبقه فوقانی بزرگراه نیز آغاز خواهد شد. به‌نظر می‌رسد بزرگراهِ طبقاتی صدر تا یک‌ماه آینده به بهره‌برداری رسمی برسد و در اختیار شهروندان قرار گیرد.سید مازیار حسینی، معاون فنی و عمرانی شهردار تهران در جریان بازدیدازاین پروژه، با تأکید بر اینکه بزرگراه صدر وضعیت بهتری نسبت به گذشته دارد، اظهار کرد: در جریان احداث پل طبقاتی، ضمن آسیب شناسی بزرگراه صدر موجود، اشکالات آن برطرف شد. وی در واکنش به برخی اظهارنظرها مبنی بر عدم‌کیفیت مصالح استفاده شده در پروژه بزرگراه طبقاتی صدر، گفت: تمام مصالح استفاده شده در این پروژه از کابل گرفته تا سیستم‌های هوشمند از برندهای معتبر و امتحان پس داده بین‌المللی استفاده شده و اسناد و مدارک مربوط به آن موجود است.