ادامه تدقیق طرح تفصیلی تهران

شمار نشریه : 169


معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به اینکه طرح تفصیلی، طرحی راهبردی- ساختاری بوده و هر سال نیازمند تدقیق، بازسازی، اصلاح و بهتر شدن است،گفت: خوشبختانه در سال اول اجرا و تدقیقِ صورت گرفته، بسیاری از مشکلات شهروندان شناسایی و حل شد و با ادامه فرآیند تدقیق در نیمه دوم سال، سایر مشکلات احتمالی نیز برطرف می شود.علیرضا جاوید با بیان این مطلب گفت: از اقداماتی که در فرآیند سال اول تدقیق طرح تفصیلی مورد توجه قرار گرفت موضوع حقوق مکتسبه و انطباق آن با پهنه‌بندی‌ها و مندرجات این طرح بود که در این راستا اصلاحاتی صورت گرفت و برخی از مشکلات موجود برطرف شد.

وی خاطر نشان کرد: ایجاد یکپارچگی و نظم از اهداف طرح تفصیلی جدید است و برای آن افق میان مدت و بلند مدت تعریف شده و امیدواریم با اقداماتی که انجام می شود هر ساله شاهد بهتر شدن اجرای این طرح و افزایش کیفیت اجرای آن باشیم.