افزایش درآمدهای پایدار شهر تهران

شمار نشریه : 169


معاون مالی و اداری شهرداری تهران با اشاره به تداوم برنامه‌های شهرداری برای افزایش درآمدهای پایدار تهران گفت: با اقداماتی که طی چند سال اخیر صورت گرفته و همچنین با تداوم برنامه‌های پیش بینی شده، سهم درآمدهای پایدار شهر تهران تا پایان سال به بیش از 40 درصد خواهد رسید.

حسین‌محمد پورزرندی گفت:سهم شهرداری تهران از محل درآمدهای پایدار در سال 84فقط 12درصد بود که با اقدامات انجام‌شده در سال‌های اخیر هم‌اکنون این میزان به 37درصد افزایش یافته است.وی با بیان اینکه تلاش کردیم هرساله 5درصد به درآمدهای پایدار شهرداری افزوده شود، اظهارداشت: افزایش درآمدهای پایدار شهری کمک قابل توجهی به برنامه‌ریزی هرچه بهتر برای هموارتر شدن مسیر توسعه شهر می‌کند.وی افزود: درآمدهای پایدار، پیشرفت پایدار را برای شهر به‌دنبال خواهد داشت و به همین دلیل افزایش منابع مالی پایدار می‌تواند موجب سرعت بخشیدن به طرح‌های توسعه شهری شود.