بلندمرتبه سازی در تهران محدود می‌شود

شمار نشریه : 169


مجید پاکساز، مدیرکل شهرسازی شهرداری تهران گفت: با ملاک عمل قرار گرفتن ضوابط جدید بلندمرتبه سازی، به قد تهران افزوده می شود اما این ارتفاع به صورت دلنشین خواهد بود. وی ادامه داد: این ضوابط در مرحله پیش‌نویس نهایی قرار گرفته و هنوز در مراجع قانونی مطرح و تصویب نشده است. وی افزود: ضوابط باید به تأیید شورای شهر تهران و کمیسیون ماده 5 برسد و در نهایت در شورای عالی شهرسازی و معماری تصویب شود.

پاکساز تصریح کرد: آنچه شهرداری در تهیه این ضوابط مورد توجه قرار داده است نگاه جدی به میراث طبیعی و فرهنگی شهر است، به عنوان مثال دامنه جنوبی البرز جزو میراث طبیعی شهر محسوب می‌شود و بلند مرتبه‌سازی در این محدوده باید به گونه‌ای باشد که آسیبی به سیما و منظر مسیرهای منتهی به دامنه جنوبی البرز وارد نشود.