هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   169   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

هیئت‌مدیره جدید اتحادیه مشاوران املاک تهران مشخص شد


ترکیب هیئت‌مدیره جدید اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران روز سه شنبه شانزدهم مهرماه مشخص شد.

به گزارش خبرنگار پیام ساختمان، مصطفی قلی‌خسروی رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک کشور که پیش از اعلام نتایج از ریاست مجدد هیئت‌مدیره استعفا داده بود، ، ترکیب جدید هیئت‌مدیره اتحادیه را به شرح زیر اعلام کرد:

حسام عقبایی : رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران

عبدالله فرجی : نائب رئیس اول

اصغر مراد زاده : نائب رئیس دوم

حسین کوهپائی: خزانه‌دار

مصطفی قلی‌خسروی: دبیر هیئت‌مدیره تهران و رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک کشور

نسرین آبیور: بازرس اول

احمد آذری : بازرس دوم

نتایج آرای منتخبین در دور اول که مجموع شرکت‌کنندگان استان تهران ۲۹۱۵ نفر بودند، به ترتیب آراء به شرح ذیل است:

مصطفی قلی خسروی با ۲۴۲۳ رأی

حسام عقبائی با ۱۸۶۰ رأی

عبدالله فرجی با ۱۷۲۹رأی

مدنی با ۱۲۱۲رأی

نسرین آبیور با ۱۱۰۵رأی

حسین کوپایی با ۱۰۹۲ رأی

علی‌اصغر مراد زاده با ۹۸۷ رأی همچنین خیابانی با ۷۴۶ رأی به عنوان عضو علی‌البدل اول و معماری مقدمی با ۶۵۹ رأی عضو علی‌البدل دوم و احمد آذری با ۵۳۷ رأی به عنوان عضو علی‌البدل سوم انتخاب گردیدند.