هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   168   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تصویب شش كمیسیون برای شورا


اعضای شورای شهر تهران با افزایش تعداد كمیسیون‌های شورای شهر تهران به شش كمیسیون موافقت كردند.

به گزارش پيام ساختمان به نقل از ايلنا، اعضای شورای شهر نسبت به تشكیل کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری، كمیسیون برنامه و بودجه، كمیسیون حقوقی و نظارت و كمیسیون فرهنگی و اجتماعی بحث و گفت و گو كردند كه در نهایت به تصویب اعضای شورا رسید.

همچنین مقرر شد وظایف كمیسیون‌ها بر اساس آیین نامه شورا توسط اعضای شورای تهیه و برای تصویب به شورای شهر ارسال شود.

در جلسه هفته گذشته شورای شهر دو كمیسیون شهرسازی و معماری و عمران و حمل و نقل به تصویب رسیده بود. در دور سوم، شورای شهر تهران دارای کمیسیون برنامه و بودجه، عمران و توسعه و فرهنگی و اجتماعی بود.

به هر حال باید ببینیم افزایش تعداد کمیسیون‌های شورای شهر تهران چه اندازه باعث بهبود اوضاع و احوال تهرانی‌ها خواهد شد . امیدواریم این افزایش کمیسیون‌ها منجر به بررسی تخصصی هر چه بیشتر امور شود.