جان واجب‌تر از فرهنگ

شمار نشریه : 168

وزیر راه و شهرسازی در مراسم توديع و معارفه مديران شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري با بیان اینکه مقررات به ظاهر حمایتی شهرداری‌ها مشکلات زیادی را از لحاظ اجتماعی و کیفیت زندگی ایجاد می‌کند، گفت: مقررات شهرداری‌ها در حوزه بافت فرسوده اگر چه به ظاهر ساختمان‌ها را نو می‌کند، اما کیفیت زندگی را پایین می‌آورد.

با توجه به اين مطلب و بقيه صحبت‌هاي آخوندي، به نظر مي‌رسد وزیر از وضعيت نوسازي بافت هاي فرسوده به هيچ عنوان رضايت ندارد و ظاهرا عملكرد شهرداري و دادن يك طبقه تراكم تشويقي را به هيچ عنوان براي نوسازي و احياي اين بافت‌ها كافي نمي‌داند چرا كه اعتقاد دارد اولا نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهروند محور نبوده است و دوم اينكه نوسازي بافت‌هاي فرسوده كه روزگاري هسته اوليه شهر‌هاي ما بوده‌اند و جنبه تاريخي دارند، در جريان نوسازي فاقد هر گونه هويت شده‌اند. در مقابل اینگونه اظهارات وزير راه و شهرسازي برخی نیزدارند محله محوري و شهروند محوري در نوسازي بافت فرسوده بايد مورد توجه قرار گيرد و حفظ بافت‌هاي تاريخي كه جزيي از فرهنگ ‌ما هستند، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است اما نباید از کنار این سوال نیز به سادگی گذشت که: آیا به حفظ جان انسانها که خود تاریخ ساز هستند نباید به اندازه‌ بافت‌های تاریخی اهمیت داده شود . روزي كه وزیر در مورد بافت فرسوده صحبت كرد، ما و خيلي‌هاي ديگر تنمان لرزيد كه نكند سرعت نوسازي بافت فرسوده به دلايلي نظير احياي فرهنگ و تاريخ از اين وضعيتي كه دارد، كندتر شود. اگر قرار باشد برنامه‌هاي فرهنگ محور و شهروند محور در بافت فرسوده اجرا شود نباید از وقوع زلزله احتمالي غافل شد و زمان را از دست داد.