هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   168   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بازار در برزخ ارز


گروه بازار ساختمان: هر دلار امريكا كه به مرز 4 هزار تومان در پاييز سال قبل نزديك شده بود در اولين روزهاي پاييز امسال رنگ كاهش به خود گرفت و از 3000 تومان نيز پایین تر آمد اما باز هم بازارها در ركود به سر مي برند. با مهندس محمد پارسا عضو كميسيون عمران و خدمات فني و مهندسي اتاق بازرگاني ايران و نايب رئيس كميسيون انرژي اتاق تهران درباره تاثير نوسانات نرخ ارز در آينده بازار مسكن گفت و گو كرديم كه با هم مي خوانيم.

پيام ساختمان: در سال جاري ركود بازار مسكن استمرار خواهد داشت يا اين بازار رنگ رونق خواهد ديد؟

معتقدم نوعي ركود نسبي سال 1392 بازار مسكن و به تبع آن ساخت و ساز را در بر خواهد گرفت. قيمت خانه هم مانند نرخ ارز بالا رفت. تنها چالش براي توليد كنندگان مسكن اين است كه مصرف كننده واقعي توانايي مالي كافي براي خريد مسكن را نداشته باشند. اينجاست كه مسكن سازان نيز نمي توانند خانه‌هاي ساخته شده خود را بفروشند و بازار مسكن با مشكل اساسي مواجه مي شود.

پيام ساختمان: اگر براي همه انواع خانه هاي چنين بازار بدي ديده مي‌شود پس ساخت و سازهايي كه در حال حاضر در حال انجام است با چه رويكردي انجام مي شود؟

به آنچه گفته شد البته يك استثنا بايد اضافه كرد و آن املاك لوكس است. از آنجا كه افراد پولدار مشكل مالي ندارند خانه هايي كه اين قشر مي خرند با مشكل فروش مواجه نمي شود از اين رو ساخت و ساز اين نوع ساختمان‌ها توجيه پذير است.

پيام ساختمان: افزايش نرخ ارز چه تاثيري بر بخش توليد و در مجموع اقتصاد داشت؟

بيشترين لطمه از پايين نگاه داشتن نرخ ارز در گذشته به پيمانكاران وارد شد و در حال حاضر شركت هاي بسياري در حال ورشكستگي اند. چراكه نتوانستند ارز مورد نياز خود را تامين كنند.تصور كنيد بنگاه هايي كه با استفاده از تسهيلات ارزي كالا يا ماشين آلات واردات كردند و اكنون بايد ارز را دو يا سه برابر بازپرداخت كنند. پس عجيب نيست كه بسياري از شركت‌ها در حال ورشكستگي باشند. در شرايطي كه تحريم هستيم اگر سازوكار اقتصاد مقاومتي را خوب در نظر بگيريم ،مي توانيم در برابر آن كاري انجام دهيم چنانكه در زمان جنگ سخت 8 ساله ما توانستيم با هم انديشي و هم افزايي حداقل دشمن را ناكام كنيم اما تعجب من از اين است در زماني كه با مشكل اقتصادي مواجه هستيم معلوم نيست چرا كشور را براي مقابله با اين هجمه آماده نمي كنيم.

پيام ساختمان: منظور شما اين است كه نرخ تسعير ارز نبايد رشد مي‌كرد يا اينكه ديرهنگام بود؟

طبق برنامه چهارم و پنجم قرار بود كه دولت هر ساله بر اساس فرمول « نرخ تورم داخلي منهاي تورم خارجي « نرخ ارز تعديل شود. اما در دو سال آخر دولت اصلاحات و نيز 8 سال اخير اين كار انجام نشد (از سال 1392 تا حال) . در نتيجه نرخ ارز مانند يك فنر ارتجاعي جمع شد و ناگهان جهش قيمتي را ايجاد كرد كه شاهد تبعات آن هستيم.

ما طي ده سال قبل به صورت مصنوعي نرخ ارز را به نفع توليد كننده خارجي كم نگه داشتيم حال آنكه بايد مثلا سالي 15 درصد نرخ تسعير ارز را افزايش مي داديم . در همين زمان ده ساله واردات ما از 20 ميليارد به 90 ميليارد دلار رسيد. سپس طي يكي دوسال ناگهان نرخ ارز به اندازه ای رشد كرد كه بايد طي همان ده سال به آرامي اين كار انجام مي‌شد. جو رواني باعث شد حتي از نرخ واقعي نيز عبور كند. در اين شرايط زماني كه توليد امكان پذير نباشد پس صادراتي هم نخواهد بود. از اين رو نمي توان قبول كرد هر زمان و با هر آهنگي كه نرخ ارز يك كشور رشد كند به سود صادرات است. به ويژه آْنكه بخش زيادي از توليدات كشور وابسته به واردات نهاده هاي توليد مانند مواد اوليه فراوري شده يا ماشين آلات هستند. در حقیقت نرخ ارز باید همواره واقعی باشد و متناسب با تورم تعدیل گردد.

پيام ساختمان: به نظر شما افزايش ناگهاني نرخ ارز براي دولت درآمد‌زا نبود؟

اگر دولت در يك دهه گذشته تعديل نرخ ارز را ساليانه انجام مي‌داد، درآمد دولت به صورت متوسط سالي 26 هزار ميليارد تومان و در مجوع ده سال گذشته 260 هزار ميليارد تومان بيشتر مي شد و ديگر به بنگاه هاي بخش خصوصی ، عمومی و بانک‌ها نيز بدهكار نمي شد . از طرف ديگر نيز توليد داخلي رونق مي يافت.چنانكه مي دانيد طبق اعلام مركز پژوهش هاي مجلس دولت بيش از 200 هزار ميليارد تومان بدهكاري دارد.