هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   168   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تابلو رنگ رونق بازار

برنامه‌های دولت دكتر حسن روحاني باقدرت به پيش مي رود اما به اندازه‌ای كه بر امیدها افزوده، هنوز بر رونق بازارها افزوده نشده است. نه بازار مسكن و نه بازار مصالحي مانند فولاد. بازار فولاد، اين كالاي راهبردي داراي شگفتي بسيار است. در اول مهرماه كه نرخ دلار حتي از نرخي كه رئيس كل بانك مركزي اعلام كرده بود، 200 تومان كمتر شده باز هم سياست صبر در بازار ديده می‌شود و فعالان از خريدهاي كلان خودداري می‌کنند. اما به راستي تا چه ميزان نرخ ارز می‌تواند در بازار فولاد تأثیرگذار باشد. سال گذشته كه نرخ دلار حتي به 3800 تومان افزايش يافت، بازار فولاد از رونق خوبي برخوردار بود اما اكنون كه همه شرايط اقتصادي بهتر از گذشته است و قیمت هر دلار امريكا به زير 3000 تومان رسیده ، بازار همچنان در ركودي است. اما چرا؟ رونق بازار فولاد به توليد صنعتي در كشور وابستگي اساسي دارد. اين مؤلفه مهم اقتصادي نيز با تأمین مالي رابطه‌ای تنگاتنگ دارد. اينكه مسئولان اقتصادي كشور تا چه ميزان از روش‌ها و ابزارهای اقتصادي براي تأمین منابع مالي براي فعالیت‌های اقتصادي استفاده می‌کنند، می‌تواند در رشد کسب‌وکار و رونق بازارها تأثیرگذار باشد. اينكه دولت تصميم قاطع دارد تا سرمايه در گردش واحدهاي توليدي را تأمین كند خبر خوبي برای تولیدكنندگان خواهد بود.