مقاوم‌سازی مدارس قم

شمار نشریه : 168


مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قم از تخریب، بازسازی و مقاوم‌سازی 111 مدرسه در این استان خبر داد.

محسن پورگلیان در جمع خبرنگاران با اشاره به تخریب و بازسازی مدارس غیراستاندارد اظهار کرد: با توجه به زلزله‌خیز بودن ایران و احتمال وقوع خسارات جبران‌ناپذیر انسانی، به ویژه در مراکز آموزشی اقدامات قابل توجهی باید در زمینه مقاوم‌سازی مدارس صورت گیرد.

وی افزود: به همین منظور مجلس شورای اسلامی قانون برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای تخریب و بازسازی مدارس غیراستاندارد و مقاوم‌سازی مدارس بدون استحکام را در سال 85 به تصویب رساند.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قم اظهار کرد: مبلغ 3 میلیارد و 954 میلیون دلار طی سال‌های 85 تا 87 از محل صندوق ذخیره ارزی برداشت شد و در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) قرار گرفت.